Powrót

Kiedy żyrant nie musi spłacać kredytu? Jakie ma prawa i obowiązki?

30.7.2019
Kiedy żyrant nie musi spłacać kredytu? Jakie ma prawa i obowiązki?
Autor
Anna Dobrzanska

Banki zabezpieczają kredyty na różne sposoby. Jednym z nich jest instytucja żyranta. Kim jest żyrant? Jakie są jego prawa i obowiązki? Czy poręczenie wiąże się z ryzykiem? Kiedy można z niego zrezygnować? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Z artykułu dowiesz się:

  1. Kto może być żyrantem
  2. Jakie są prawa i obowiązki żyranta
  3. Kiedy żyrant nie musi spłacać kredytu
  4. Czy żyrant może się wycofać
  5. Jak poręczenie wpływa na zdolność kredytową

Żyrant – kto może być poręczycielem kredytu?

Żyrant, czyli poręczyciel lub gwarant, to osoba, która stanowi dodatkowe zabezpieczenie dlaosoby biorącej kredyt lub pożyczkę. Jeśli kredytobiorca nie będzie w stanie spłacić swojego zobowiązania wobec banku bądź instytucji finansowej, żyrant weźmie ten obowiązek na siebie.

Żyrantem może być każda osoba, która ukończyła 18. rok życia i dysponuje zdolnością kredytową. Jeśli bank uzna ten rodzaj zabezpieczenia za wystarczający, wówczas na umowie kredytowej podpis składa zarówno kredytobiorca, jak i poręczyciel. Najczęściej żyrantami zostają osoby spokrewnione, bliscy znajomi, ewentualnie zaufani partnerzy biznesowi.

Prawa i obowiązki żyranta

Podstawowym obowiązkiem żyranta jest spłata zobowiązania pożyczki lub kredytu w sytuacji,gdy należności nie reguluje kredytobiorca. Szczegółowy zakres odpowiedzialności poręczyciela za każdym razem reguluje umowa z bankiem. Można w niej określić na przykład, że poręczyciel odpowiada tylko za kwotę kredytu bez uwzględnienia odsetek i prowizji banku.

Do podstawowych praw żyranta należą:

  • wgląd do dotychczasowej spłaty zadłużenia,
  • prawo do informacji od banku o opóźnieniach lub niespłacaniu kredytu przez kredytobiorcę,
  • prawo do ubiegania się o zwrot spłaconych rat od kredytobiorcy, który tego nie dokonał.

Kiedy żyrant nie musi spłacać kredytu?

Jeśli nie występują nieprzewidziane okoliczności, żyrant z zasady nie musi spłacać kredytu. Jego obecność to tylko gwarancja dodatkowego bezpieczeństwa. Jednak w sytuacji, kiedy kredytobiorca przestaje regulować należności wobec banku, żyrant jest zobowiązany uczynić to za niego. W przypadku odmowy, również żyrantowi grozi proces windykacyjny, który może skończyć się egzekucją komorniczą. Dlatego tak ważne jest, by zgody na poręczenie kredytu czy pożyczki udzielać rozważnie.

Czy żyrant może się wycofać z poręczenia?

Wycofanie się z poręczenia kredytu jest sytuacją rzadką i trudną do przeprowadzenia. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy kredytobiorca regularnie spłaca swoje zobowiązania. Możemy wówczas wnioskować do banku o rezygnację z żyrowania. Bank może zgodzić się na to rozwiązanie, pod warunkiem, że kredytobiorca będzie mógł zapewnić inną formę zabezpieczenia długu (np. nieruchomość). Jeśli kredyt spłacany jest nieterminowo, szanse na wycofanie się z poręczenia są bliskie zeru.

Poręczenie kredytu a zdolność kredytowa żyranta

Żyrant może swobodnie ubiegać się o kredyt czy pożyczkę. Należy liczyć się jednak z tym, że zdolność kredytowa poręczyciela będzie stosunkowo niższa. Bank oceniający wiarygodność żyranta bierze pod uwagę potencjalne ryzyko, że w przyszłości osoba taka może być obciążona kosztami kredytu, który żyrowała. Oznacza to, że poręczyciel będzie mógł ubiegać się o niższą kwotę kredytu. Wszystko zależeć będzie od dochodów żyranta i wysokości kredytu, za który poręczył.

Poręczenie kredytu
No items found.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ