Powrót

Ile wynosi kaucja za mieszkanie na wynajem?

3.1.2020
Ile wynosi kaucja za mieszkanie na wynajem?
Autor
Anna Dobrzanska

Kaucja to sposób na zabezpieczenie się właściciela mieszkania na wypadek nagłego zerwania umowy z najemcą, jak również zniszczenia lokalu lub uszkodzenia jego wyposażenia. Zwykle jest równa jednemu miesięcznemu czynszowi najmu, choć w przypadku mieszkań o wyższym standardzie może być znacznie wyższa. Sprawdź, jak wysoką kaucję za mieszkanie zapłacisz i kiedy ją odzyskasz.

Kiedy płaci się kaucję za mieszkanie?

Jeżeli kaucja jest warunkiem zawarcia umowy o wynajem, uiszcza się ją jeszcze przed lub zaraz po podpisaniu dokumentu. W wielu przypadkach, płacąc kaucję, możemy być też poproszeni o jednoczesne uregulowanie pierwszego czynszu. Nasza umowa najmu musi jednak zakładać, że opłaty dla właściciela lokum mają być dokonane „z góry” (płacimy za użytkowanie lokalu w danym miesiącu przed jego rozpoczęciem). Nieco inaczej jest w przypadku, gdy właściciel godzi się na opłaty „z dołu”. W takiej sytuacji kaucję wręczamy na początku miesiąca, a czynsz możemy zapłacić po jego zakończeniu. Jeżeli przy umowie o wynajem podpisujemy również umowę kaucji, to powinny się w niej znaleźć dokładne informacje o terminie zapłaty zabezpieczenia. Zwykle właściciele ustalają termin wpłynięcia pieniędzy na ich konto do 7 dni od podjęcia zobowiązania.

Ile razy płaci się kaucję?

Kaucja uiszczana jest tylko raz. Zdarza się jednak, że w czasie trwania umowy złamiemy jej warunki i np. nie zapłacimy całości lub części opłat za dany miesiąc. Pieniądze z zabezpieczania pójdą wówczas na poczet naszych zaległości. W takim wypadku właściciel może zażądać ponownego uzupełnienia kaucji.

Ile wynosi kaucja za mieszkanie?

Kaucja za mieszkanie standardowo jest równa jednomiesięcznemu czynszowi najmu. Czasem bywa jednak nieco wyższa np. przy lepszym standardzie lokum i sprzętów, które się w nim znajdują. Oczywiście w grę wchodzić może również „widzimisię” właściciela. To on dyktuje nam warunki i nawet jeśli standard lokalu jest niski, ma prawo wyznaczyć wyższą kaucję. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów takie zabezpieczenie nie może jednak przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

Jeśli uważamy, że kaucja jest zawyżona, możemy spróbować negocjować jej wysokość przed podpisaniem umowy.

Infografika cena kaucji za mieszkanie
Infografika cena kaucji za mieszkanie

Czy kaucja zawsze jest zwrotna?

Jak określają przepisy (ustawa o ochronie praw lokatorów, art. 6 ust. 4), kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę. Jednak potrąceniu mogą ulec należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu. W praktyce oznacza to, że właściciel może odjąć od kaucji należność nie tylko za niezapłacony czynsz najmu, ale również za niedokonanie opłat za media (dostawy energii, gazu czy odbiór ścieków). Ma prawo też zatrzymać kaucję lub jej część w przypadku szkód wyrządzonych przez lokatora. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku, nie wliczając w to drobnych usterek, które wynikają z codziennego użytkowania nieruchomości. Z kaucji nie można też finansować żadnych kosztów własnych związanych z mieszkaniem (np. swoich dojazdów do lokalu, by spotkać się z lokatorem, czy opłat za telefony, które zostały do niego wykonane), a także kosztów remontów, które przeprowadziło się w trakcie pobytu lokatora, by zwiększyć standard lokalu.

Czy kaucja przepada przy wypowiedzeniu umowy?

Jeśli lokatorzy chcą opuścić wynajmowany lokal wcześniej, niż zakładała to podpisana umowa, mają taką możliwość, o ile umowa najmu przewidywała prawo do wypowiedzenia umowy przed terminem z ważnych powodów, które powinny zostać w umowie najmu. Obowiązuje ich jednak okres wypowiedzenia określony w podpisanej umowie. Po tym czasie kaucja powinna być zwrócona jak w przypadku wygaśnięcia umowy ze względu na upływ czasu jej trwania.

Kiedy wynajmujący może zatrzymać kaucję
Kiedy wynajmujący może zatrzymać kaucję?

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ