Powrót

Czy wpłatomat może się pomylić? Co robić, gdy nie zaksięgował pieniędzy lub zatrzymał banknot?

27.6.2019
Czy wpłatomat może się pomylić? Co robić, gdy nie zaksięgował pieniędzy lub zatrzymał banknot?
Autor
Anna Dobrzanska

Urządzenia samoobsługowe do wpłat pieniędzy pomagają oszczędzić sporo czasu. Nie trzeba stać w kolejkach do okienka i pilnować godzin otwarcia oddziałów banku. Przekazanie gotówki na konto trwa szybko i można tego dokonać praktycznie o każdej porze dnia i nocy. Wpłatomat jest przydatny także, gdy w okolicy nie ma siedziby konkretnego banku. Wielu Polaków wciąż jednak obawia się korzystania z urządzeń tego typu. Dlaczego ufamy bankomatom, ale wpłatomaty wciąż traktujemy z lekką rezerwą? Odpowiedź jest prosta – obawiamy się, że urządzenie zatrzyma banknoty lub nie zaksięguje naszej wpłaty. Czy wpłatomat może się pomylić? Co robić, gdy „zje” nasze pieniądze?

Z artykułu dowiesz się:

  1. Dlaczego wpłatomat nie zaksięgował pieniędzy?
  2. Jak zgłosić reklamację transakcji wpłatomatem?
  3. Jak długo trzeba czekać na zwrot pieniędzy?
  4. Co zrobić, gdy odpowiedź na reklamację jest negatywna?

Wpłatomat nie zaksięgował pieniędzy – jakie mogą być przyczyny?

Wpłatomat totylko maszyna, a te bywają zawodne. Mimo to utrata gotówki, a szczególniewiększej sumy, może nam podnieść ciśnienie. Co bywa przyczyną niezaksięgowaniawpłaty?

  • Mechaniczna usterka urządzenia lub błąd systemu

W takich wypadkach urządzenie nagleprzestaje odpowiadać na nasze polecenia i na ekranie pojawiasię komunikat o błędzie wraz z prośbą o kontakt z bankiem. Zwyklezablokowany wpłatomat wydaje kartę, ale jeśli do tego nie dojdzie, trzeba natychmiastją zablokować. Urządzenie może bowiem „wypluć” debetówkę po czasie iw najgorszym przypadku trafi ona w niepowołane ręce.

  • Chwilowy brak dostawy prądu

Jeśliw czasie obsługi wpłatomat całkowicie się wyłączy, a następnie ponowie włączy ipo wykonywanym działaniu i próbie wpłaty nie będzie śladu, prawdopodobniedoszło do chwilowej przerwy w dostawie prądu i system został zresetowany. Urządzeniemoże też nie wydać karty z powrotem, a wtedy należy ją niezwłocznie zablokować.

  • Zatrzymaniefałszywego banknotu

Od 1 lipca 2019 r. w życie wejdzie nowe prawopozwalające wpłatomatom zatrzymać pieniądze, jeśli zajdzie podejrzenie, że sąfałszywe. Podstawą prawną jest tu Zarządzenie Prezesa Narodowego BankuPolskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Jak do tej pory urządzeniamogły tylko odrzucić gotówkę, która nie przeszła testu autentyczności. Od lipcabędą jednak musiały zatrzymać dany banknot, który trafi do analizy w banku. Gotówka,która będzie budziła wątpliwości, nie zasili twojego konta. Pozostałe wpłaconepodczas transakcji pieniądze, które przejdą test autentyczności bez zarzutów,pojawią się jednak na rachunku.

Nawet jeśli banknot zostanie uznany za podejrzany, wpłatomat zarejestruje twoją wpłatę, co oznacza, że w razie pozytywnego przejścia analizy i uznania autentyczności, środki jednak pojawią się na twoim koncie. Cała procedura może jednak długo potrwać (nawet ponad 30 dni). W tym czasie nie będziesz mieć dostępu do zatrzymanych przez bank środków.

Wpłatomat zjadł pieniądze - podejrzany banknot

A co, jeśli banknot okaże się fałszywy? Wówczas zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające. Konieczne będzie udanie się na policję, by opisać okoliczności, w jakich wpłacający wszedł w posiadanie danych pieniędzy. Fałszywa gotówka zostanie też przekazana do ekspertyzy Narodowego Banku Polskiego. Jeśli i on potwierdzi, że banknoty nie są autentyczne, środki nigdy nie powrócą na konto wpłacającego. Dlatego, szczególnie przy otrzymywaniu wysokich nominałów przy kasie, warto zawsze sprawdzać ich autentyczność.

Wpłatomat a uszkodzony banknot

Czy wpłatomat może zatrzymać uszkodzone pieniądze? Jeśli będą tylko pomięte lub lekko naderwane, urządzenie przyjmie banknot jak każdy inny. W przypadku większych uszkodzeń odda gotówkę wpłacającemu lub zatrzyma ją, jeśli uszkodzenie uniemożliwi identyfikację autentyczności (zgodnie z prawem, które będzie aktualne po 1 lipca 2019). Wówczas trzeba będzie poczekać na stwierdzenie przez bank, czy pieniądze są prawdziwe. Procedura ta może trochę potrwać. Z tego względu lepiej nie umieszczać we wpłatomacie pieniędzy, które są wyraźnie zniszczone.

Co zrobić, gdy wpłatomat „zjadł” nasze pieniądze?

Jeżeli w wynikuusterki lub błędu systemu wpłatomat zatrzymał pieniądze, musisz niezwłocznie skontaktować się z bankiem, który wystawiłtwoją kartę. Zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych, tona nim ciąży obowiązek rozpatrywaniareklamacji transakcji wpłatomatami(nawetjeżeli wpłatomat nie należał do danego banku).

Nie musisz powiadamiać operatora samego wpłatomatu, choć warto zgłosić usterkę urządzenia, by innych użytkowników nie spotkała ta sama przykra niespodzianka, co ciebie. Telefony kontaktowe do serwisu lub działu obsługi klienta powinny być podane na obudowie wpłatomatu, tuż przy okienku.

Zgłaszanie reklamacji, gdy wpłatomat „zjadł” pieniądze – jak to zrobić?

Reklamacje możnaskładać w formie:

  • pisemnej – osobiście w oddziałach lub agencjach banku albo drogą pocztową (listywysyłamy na adres centrali banku, konkretnego oddziału lub biura obsługiklienta),
  • ustnej – podczas wizyty w oddziale lub telefonicznie (zadzwoń na infolinię banku),
  • elektronicznej – poprzez serwis bankowości elektronicznej lub aplikacji bankowej albo zapomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail wskazany w umowie lubregulaminie).

Co powinna zawierać reklamacja? Przede wszystkim dane identyfikacyjne klienta (imię i nazwisko, PESEL, a w przypadku firmy REGON lub NIP) oraz dane adresowe (kontakt zwrotny w razie rozpatrzenia reklamacji). Ponadto warto podać też numer rachunku bankowego, na który chcieliśmy wpłacić pieniądze lub numer karty płatniczej (jeśli jest to możliwe i nie została zatrzymana przez wpłatomat). Następnie pozostaje już tylko nakreślenie przedmiotu reklamacji – opisanie okoliczności, podanie godziny dokonywania wpłaty, adresu, pod którym znajdował się wpłatomat lub jego numeru identyfikacyjnego (powinien być umieszczony na obudowie urządzenia). W razie potrzeby bank może poprosić klienta także o dostarczenie dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji (np. kopii potwierdzenia wpłaty).

Jak bezpiecznie korzystać w wpłatomatu?

Wpłatomat nie zaksięgował pieniędzy – jak długo trzeba czekać na ich zwrot?

Bank musi rozpatrzeć reklamację wterminie 30 dni od jej złożenia, choć w szczególnie skomplikowanychprzypadkach termin ten może się wydłużyć. Wówczas klient powinien byćniezwłocznie poinformowany o komplikacjach i przewidywanym terminierozpatrzenia. Nie może on jednak przekraczać 60 dni w przypadku reklamacji odosób fizycznych oraz 90 dni, jeśli chodzi o osoby prawne, np. spółki akcyjne,spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia.

Po rozpatrzeniu reklamacji dostaniemy listowną odpowiedź od banku (lub na nasze wyraźne życzenie za pomocą innego trwałego nośnika, np. pocztą elektroniczną). Jeśli będzie pozytywna, pieniądze zostaną przesłane na twoje konto.

Negatywna odpowiedź na reklamację transakcji wpłatomatem – co dalej?

Jeśli twoja reklamacja została rozpatrzona negatywnie, możesz wnieść odwołanie do rzecznika klienta twojego banku. Należy zrobić to pisemnie i dołączyć kopię odpowiedzi na daną reklamację. Adres rzecznika znajdziesz na stronie internetowej danej placówki. Spory z bankiem pozasądowo można rozpatrywać także poprzez Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich (więcej informacji na stronie www.zbp.pl) lub Rzecznika Finansowego (poprzez stronę www.rf.gov.pl).

weź pożyczkę
No items found.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ