Aby otrzymać pożyczkę w Vivus.pl wystarczy, że masz ważny dowód osobisty, aktywny telefon komórkowy i jesteś posiadaczem rachunku bankowego w Polsce.

Pożyczkę możesz otrzymać po łącznym spełnieniu następujących warunków:

 • jesteś obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych
 • jesteś w wieku od 19 do 78 lat
 • posiadasz aktywny Profil Klienta na stronie internetowej Vivus.pl
 • uzyskasz pozytywną ocenę zdolności kredytowej
 • zawrzesz z nami umowę pożyczki
 • jesteś konsumentem w rozumieniu przepisów polskiego prawa
 • posiadasz zdolność do spłaty zobowiązań powstałych na skutek zaciągnięcia pożyczki od Vivus
 • w chwili ubiegania się o pożyczkę, nie posiada zaległości pieniężnych względem Vivus.

W tytule przelewu opłaty rejestracyjnej należy wpisać poniższy tekst, inaczej wpłata nie zostanie prawidłowo zaksięgowana:
„Potwierdzam rejestrację nr XYZ*) i zgadzam się na warunki umowy pożyczki Vivus.pl”
* (Wpisz numer, który prześlemy do Ciebie w osobnej wiadomości e-mail.)

Jeżeli po zarejestrowaniu się nie otrzymałeś wiadomości e-mail skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 221 221 227.

Informacje niezbędne do dokonania płatności znajdziesz TUTAJ.

PAMIETAJ! po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej, zwrócimy Ci ją przelewem na Twoje konto!

Korzystając z pierwszej pożyczki w Vivus.pl nie ponosisz żadnych kosztów. Oznacza to, że spłacasz tyle ile pożyczyłeś np. pożyczasz 3000 zł na 30 dni, spłacasz 3000 zł. Nie ma opłat dodatkowych ani ukrytych kosztów.

Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki przez internet oraz telefon to 3000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna, która jest niezwłocznie zwracana wnioskodawcy, wynosi 1 grosz (gdy Klient dokonuje opłaty rejestracyjnej na konto w jednym z banków, w którym Spółka posiada swoje konto) lub 1 złoty gdy Klient korzysta z systemu Blue Cash.

Możesz mieć tylko jedną aktywną pożyczkę w tym samym czasie, ale jeżeli Twój Limit Ogólny nie został wykorzystany całkowicie podczas pierwszego wniosku, pamiętaj, że masz możliwość złożenia wniosku o kwotę dodatkową do wypłaty do istniejącej pożyczki. Maksymalna kwoty do wypłaty w ramach Limitu Ogólnego jest wskazana w umowie w Twoich Warunkach pożyczki w tabeli Limit Ogólny.

W celu złożenia wniosku o dobranie dodatkowej kwoty do wypłaty zaloguj się na swój Profil Klienta na stronie Vivus.pl lub zadzwoń do Działu Obsługi Klienta pod numer telefonu – 221 221 227 (prosimy o przygotowanie hasła do profilu). Po otrzymaniu kwoty dodatkowej termin spłaty Twojej pożyczki pozostanie bez zmian. Otrzymasz nowe warunki pożyczki, zawierające m.in. informację o kwocie wypłaconej.

Pierwsza pożyczka może być udzielona na kwotę do 3000 PLN.

PAMIETAJ! Jeśli pożyczka będzie spłacona terminowo i nie naruszysz zobowiązań umownych zaraz po spłacie pożyczki zostaniesz poinformowany o nowym limicie w komunikacji SMS, E-mail oraz na profilu Klienta.

Decyzję w sprawie udzielenia pożyczki otrzymasz SMSem  lub zostanie Ci ona przesłana na Twój adres e-mail. Informacja taka może być Ci również przekazana w formie komunikatu na Twoim Profilu Klienta.

Pieniądze otrzymasz nawet w przeciągu 15 minut liczonych od momentu uzyskania pozytywnej oceny zdolności kredytowej i pod warunkiem, że:
– pozytywna decyzja o przyznaniu pożyczki zostanie wydana w godzinach pracy działu obsługi klienta;
– kwota pożyczki ma zostać przelana na Twój numer rachunku bankowego, który jest prowadzony przez jeden z następujących banków: Alior Bank, Bank Pekao S.A., Getin Bank, Millennium Bank, PKO Bank Polski;
– bank w którym posiadasz konto realizuje przelewy wychodzące i przychodzące ( nie ma przerwy technicznej).
Godziny pracy działu obsługi Klienta dostępne TUTAJ.

W przypadku, gdy posiadasz konto, w innym niż wyżej podane banki czas otrzymania środków zależy od sesji międzybankowych ustalonych przez Twój bank.

Godziny przelewów w poszczególnych bankach znajdziesz TUTAJ.

Tak. Pożyczkę możesz otrzymać, jeśli nie masz opóźnień w spłatach oraz nie jesteś wpisany do rejestru dłużników.

Opłata rejestracyjna powinna zostać wysłana z rachunku bankowego, którego jesteś posiadaczem. Ważne jest, aby w informacji o nadawcy w przelewie widniało Twoje imię i nazwisko jako osoby wnioskującej o pożyczkę.

Jeżeli posiadasz rachunek w SKOK – tj. w Spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej pamiętaj, aby przelew został nadany z rachunku, którego jesteś posiadaczem. Brak danych nadawcy przelewu lub gdy imię i nazwisko nadawcy przelewu różnią się od danych osoby wnioskującej o pożyczkę – uniemożliwi to potwierdzenie rejestracji – a tym samym udzielenie pożyczki.

Pamiętaj, że alternatywnie możesz skorzystać z systemu Blue Cash. BlueCash to skuteczne rozwiązanie służące do realizacji błyskawicznych przekazów pieniężnych między kontami w różnych bankach.

WAŻNE! Po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej, zwrócimy Ci ją przelewem na Twoje konto!

Na naszej stronie internetowej znajdziesz listę banków, z którymi współpracujemy. Wybierz z listy bank, w którym masz konto i na podany numer przelej opłatę rejestracyjną. Jeśli nie posiadasz konta w żadnym z tych banków dokonaj płatności na nasze konto w Banku Millennium.

Informacje niezbędne do dokonania płatności znajdziesz: TUTAJ

WAŻNE! Po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej, zwrócimy Ci ją przelewem na Twoje konto!

Wniosek o pożyczkę zostaje odrzucony, gdy nie spełniasz warunków do udzielenia pożyczki, w szczególności, gdy:

 • masz mniej niż 19 lub więcej niż 78 lat
 • nie jesteś obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • jesteś wpisany do jednego z rejestru dłużników
 • masz niespłaconą poprzednią pożyczkę w Vivus.pl
 • Twój formularz rejestracyjny zawiera błędy

 

Jeśli masz aktywną pożyczkę, a dostępny limit ogólny pożyczki jest większy niż kwota, z której skorzystałeś (kwota wypłacona), masz możliwość dobrania kwoty dodatkowej do wypłaty do dotychczasowej pożyczki w ramach limitu ogólnego. W tym celu zaloguj się na swój Profil Klienta na stronie Vivus.pl lub zadzwoń do Działu Obsługi Klienta pod numer telefonu – 221 221 227. Po otrzymaniu kwoty dodatkowej termin spłaty Twojej pożyczki pozostanie bez zmian. Otrzymasz nowe warunki pożyczki zawierające m.in. informację o kwocie wypłaconej Ci pożyczki.

 

Aktualnie Umowa pożyczki Vivus.pl zawiera trzy tabele.

Tabela nr 1 – Twoje Warunki Pożyczki – Limit Ogólny przedstawia kwotę do wysokości której możesz uzyskać od nas środki pieniężne w ramach i na warunkach Umowy Pożyczki; Limit Ogólny jest przyznawany w zależności od oceny zdolności kredytowej.

Tabela nr 2 – Twoje Warunki Pożyczki – Kwota Wypłacona przedstawia kwotę, którą wypłaciliśmy Ci na konto i od której ponosisz koszty Pożyczki.

Tabela nr 3 – Twoje Warunki Pożyczki – Kwota do Wypłaty oznacza środki pieniężne do wysokości Limitu Ogólnego, pozostałe do wypłaty po tym jak wypłaciliśmy Ci Kwotę Wypłaconą, stanowi ona różnicę między Limitem Ogólnym a Kwotą Wypłaconą. Wartości podane w tej tabeli stanowią symulację w przypadku wypłaty Kwoty do Wypłaty w dniu zawarcia Umowy.

 

Tak, jest to możliwe, jeżeli nie wykorzystałeś już swojego limitu przedłużeń.
PAMIĘTAJ! Jeżeli jest to Twoja pierwsza pożyczka w Vivus.pl masz możliwośc przedłużenia terminu spłaty dwukrotnie.

Jeżeli jest to Twoja kolejna pożyczka w Vivus.pl masz możliwość przedłużenie terminu spłaty pożyczki raz.

 

Aby przedłużyć termin spłaty pożyczki należy, uprzednio dokonać wpłaty prowizji, której wysokość wskazana jest na profilu klienta, w tym celu zaloguj się klikając TUTAJ. Informację o wysokości prowizji możesz uzyskać także mailowo lub telefonicznie.

Pamiętaj, aby w tytule przelewu prowizji za przedłużenie terminu spłaty podać numer Twojej pożyczki oraz informację, o jaki okres ma być przedłużony termin spłaty pożyczki – zgodnie z komunikatem zamieszczonym w wysłanej do Ciebie wiadomości e-mail.