Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 29.05.2015 uległ zmianie Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w Vivus Finance Sp. z o.o.
Zmiany w Regulaminie polegają w szczególności na:

1. Zmianie struktury oraz doprecyzowaniu celu Regulaminu zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami;
2. Aktualizacji danych dotyczących aktów prawnych, na których opiera się Regulamin;
3. Doprecyzowaniu i ujednoliceniu dotychczasowych zapisów w zakresie Ramowej Umowy Pożyczki oraz Umowy Pożyczki Odnawialnej;
4. Zaktualizowaniu zastosowanych metod bezpieczeństwa oraz warunków technicznych świadczenia usług;
5. Doprecyzowaniu trybu składania Reklamacji przez Klientów;
6. Uszczegółowieniu trybu dostarczania do Klientów informacji o zmianach Regulaminu.

Treść Regulaminu dostępna jest tutaj.

W tytule przelewu wpisz poniższy tekst, inaczej wpłata nie zostanie przyjęta:
„Potwierdzam rejestrację i zgadzam się na umowę pożyczki Vivus.pl nr (Wpisz swój numer rejestracji*)”
* Numer rejestracji prześlemy do Ciebie w wiadomości e-mail

Informacje niezbędne do dokonania płatności TUTAJ.

Korzystając z pierwszej pożyczki w Vivus.pl nie ponosisz żadnych kosztów. Oznacza to, że spłacasz tyle ile pożyczyłeś np. pożyczasz 1600 zł na 30 dni, spłacasz 1600 zł.

W tym samym czasie możesz otrzymać tylko jedną pożyczkę, ale Vivus.pl oferuje możliwość dobrania kwoty dodatkowej do już istniejącej pożyczki. Informację o możliwości dobrania kwoty dodatkowej znajdziesz na swoim profilu użytkownika.

Pożyczkę możesz otrzymać jeżeli:

  • jesteś obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
  • jesteś w wieku od 20 do 78 lat
  • posiadasz aktywny Profil Klienta na stronie internetowej Vivus.pl
  • nie zostałeś wpisany do jakiegokolwiek rejestru dłużników naruszających obowiązki terminowego regulowania należności finansowych

Aby otrzymać pożyczkę w Vivus.pl wystarczy: dowód osobisty, telefon komórkowy i konto w banku w Polsce.

Pierwsza pożyczka może być udzielona na kwotę do 1600 zł. Jeśli pożyczka będzie spłacona terminowo i nie zostaną naruszone przepisy umowy, po 7 dniach od spłaty możesz pożyczyć do 2600 zł. Po spłacie drugiej pożyczki i upływie 7 dni – trzecią pożyczkę będziesz mógł otrzymać w wysokości do 3000 zł, czwartą w wysokości do 3500 zł, a piątą i każdą kolejną w wysokości do 4000 zł.

Jeśli masz aktywną pożyczkę, a dostępny limit pożyczki jest większy niż kwota, z której skorzystałeś, masz możliwość dobrania kwoty dodatkowej do istniejącej pożyczki. W tym celu zaloguj się na swój profil Vivus.pl lub zadzwoń do Działu Obsługi Klienta pod numer telefonu – 221 221 227. Po otrzymaniu kwoty dodatkowej termin spłaty Twojej pożyczki pozostanie bez zmian. Otrzymasz nowy harmonogram spłaty pożyczki, zawierający pierwotną i dodatkową kwotę pożyczki.

O większą kwotę możesz ubiegać się po 7 dniach po spłacie poprzedniej pożyczki.

Pieniądze otrzymasz nawet w przeciągu 15 minut od rozpatrzenia Twojego wniosku (dotyczy pożyczkobiorcy posiadającego rachunek bankowy w tym samym banku, co pożyczkodawca: Alior Bank, Bank Pekao S.A., Getin Bank, ING Bank, Millennium Bank, PKO Bank Polski, system Blue Cash).

Tak. Pożyczkę możesz otrzymać, jeśli nie masz opóźnień w spłatach oraz nie jesteś wpisany do rejestru dłużników.

Opłatę rejestracyjną powinieneś przelać z rachunku bankowego, którego jesteś właścicielem. Opłata rejestracyjna przesłana za pośrednictwem firm oferujących usługi szybkich przelewów lub z rachunku w SKOK nie zostanie zarejestrowana w systemie, wyjątkiem jest system Blue Cash.

Na naszej stronie internetowej znajdziesz listę banków, wybierz z niej bank, w którym masz konto i na podany numer przelej opłatę rejestracyjną. Jeśli nie posiadasz konta w żadnym z tych banków dokonaj płatności na nasze konto w Banku Millennium.

Informacje niezbędne do dokonania płatności: TUTAJ

Wniosek o pożyczkę zostaje odrzucony gdy:

  • masz mniej niż 20 lub więcej niż 78 lat
  • nie jesteś obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
  • jesteś wpisany do rejestru dłużników
  • masz niespłaconą poprzednią pożyczkę w Vivus.pl
  • Twój formularz rejestracyjny zawiera błędy