Sprawdź, czego potrzebujesz do złożenia wniosku.

Do złożenia wniosku potrzebujesz:

  • być w wieku od 19 do 78 lat,
  • aktywny numer telefonu komórkowego,
  • adres e-mail,
  • adres zamieszkania,
  • konto osobiste,
  • pełną zdolność do czynności prawnych,
  • być konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy o Kredycie Konsumenckim,
  • uzyskać pozytywną ocenę zdolności kredytowej,
  • zawrzeć z nami Umowę Pożyczki.