Jak wygląda Umowa Pożyczki?

  • aktualny wzór Umowy znajdziesz TUTAJ
  • Umowę Pożyczki dostajesz od nas e-mailem,
  • możesz ją również znaleźć w Portalu e-archiwum.

W Umowie Pożyczki znajduje się kwota, która została Ci przyznana w ramach Pożyczki.

W dokumencie Potwierdzenie wypłaty transzy Pożyczki znajdziesz kwotę, którą wypłaciłeś w ramach przyznanej Ci Pożyczki.