Jak zmienić dane?

Wejdź na Profil Klienta, gdzie możesz zmienić swoje dane, takie jak:

  • seria i numer dowodu osobistego,
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • adres zamieszkania,
  • numer konta bankowego,
  • hasło do logowania.