progi podatkowe rozliczenie

Progi podatkowe – rozliczenie 2017

Na początek warto wyjaśnić pojęcie użyte w tytule. „Progi podatkowe” to określenie stosowane w mowie potocznej, które tak naprawdę dotyczy różnych stawek podatkowych. Próg podatkowy w Polsce jest obecnie tylko jeden – to granica między obowiązującymi stawkami podatkowymi.

Pożyczka Vivus

Jakie są zatem wysokości stawek podatku dochodowego od osób fizycznych? Która z nich cię dotyczy? Czy jeśli nie przekroczyłeś kwoty wolnej od podatku, to nie musisz składać PIT-u? Sprawy podatkowe na pierwszy rzut oka wydają się czymś, co może zrozumieć tylko osoba biegła w sprawach prawnych i rachunkowych. Ale bez obaw – te pozorne zawiłości da się w miarę prosto wyjaśnić.

Poniższy tekst dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/informacje-podstawowe, stan na dzień 16.01.2017.

stawki podatkowe

Stawki podatkowe w Polsce (potocznie zwane progami podatkowymi) – ile wynoszą?

 

Stawki podatku od dochodów osobistych w rozliczeniu za 2016 rok pozostają niezmienione i wynoszą 18% i 32%. To, która z nich cię obejmie, zależy od twojego rocznego dochodu. Przez dochód rozumiemy przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo odejmujemy ulgi i odliczenia (ale wyłącznie takie, które odlicza się od dochodu) – i dopiero wtedy otrzymujemy podstawę obliczenia podatku.

W pierwszym przedziale skali podatkowej mieścisz się, jeśli podstawa obliczenia twojego podatku nie przekracza 85 528 PLN. W takim wypadku płacisz 18% podatku. Dodatkowo twój podatek zostanie pomniejszony o kwotę 556,02 PLN. Kwota ta odpowiada dochodowi niepowodującemu obowiązku zapłaty podatku, czyli 3091 PLN.

Jeśli jednak podstawa obliczenia twojego podatku przekroczy kwotę 85 528 PLN, wówczas obowiązuje cię druga stawka podatkowa. W praktyce oznacza to, że płacisz podatek w wysokości 32%, ale tylko od kwoty nadwyżki wykraczającej poza próg podatkowy. Najlepiej będzie wyjaśnić to na przykładzie. Załóżmy, że podstawa obliczenia twojego podatku za 2016 rok wyniosła 90 000. W takim wypadku przekroczyłeś próg podatkowy, lecz nie znaczy to, że podatek 32% zapłacisz od całej kwoty. Wyższa stawka obejmie tylko kwotę wykraczającą poza 85 528. A zatem zapłacisz 18% od 85 528 (minus kwota zmniejszająca podatek – 556,02 PLN) i 32% od 4 472 złotych.

 

Co to jest kwota wolna od podatku?

 

Kwota wolna od podatku to kwota dochodu, który nie zobowiązuje cię do zapłaty podatku. Jaka jest kwota wolna od podatku w Polsce za rok podatkowy 2016? Od 2009 roku pozostaje ona stała i wynosi 3091 PLN. W 2017 roku jej wysokość ulegnie zmianie, ale przy rozliczeniu za 2016 rok obowiązują jeszcze stare zasady. Jeśli więc w ciągu roku 2016 twoje dochody nie przekroczyły 3091 PLN, płacenie podatku dochodowego cię omija. Nie oznacza to jednak, że jesteś zwolniony z obowiązku złożenia PIT-u. Obowiązek dostarczenia do 2 maja 2017 r. do urzędu skarbowego wypełnionego zeznania podatkowego omija cię tylko wówczas, gdy nigdzie nie pracowałeś i twoje dochody wynoszą 0 złotych. Jeśli jednak masz działalność gospodarczą, nawet w przypadku zerowych dochodów lub poniesienia strat musisz złożyć zeznanie.

 

Stawki podatkowe za 2016 rok a działalność gospodarcza

 

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mają kilka możliwości opodatkowania dochodów: zasady ogólne, podatek liniowy lub zryczałtowane formy opodatkowania. Nie wszystkie są jednakowo dostępne.

W pierwszym przypadku obowiązuje cię skala podatkowa omówiona we wcześniejszych akapitach. Jeśli jednak dochody z twojej działalności gospodarczej znacznie przekraczają próg podatkowy, będzie to dla ciebie nieopłacalne. Zatem gdy twoja firma dobrze prosperuje i przynosi duże zyski, bardziej korzystny może okazać się podatek liniowy. Niezależnie od uzyskanych dochodów, jego stawka wynosi zawsze 19%. Może to jednak okazać się ryzykowne, gdy z takich czy innych przyczyn prowadzona przez ciebie działalność gospodarcza zacznie przynosić dużo niższe dochody, niż zakładałeś. W przypadku podatku liniowego bowiem nie istnieje coś takiego, jak kwota wolna od podatku. Nawet gdy twój dochód okaże się groszowy, i tak będziesz musiał odprowadzić 19% podatku.

Co jeszcze musisz wiedzieć o takiej formie opodatkowania? Nie będzie ci ona przysługiwać, jeśli świadczysz usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy i usługi te mają ten sam charakter, co wykonywana dla niego praca etatowa. Innymi słowy, nie możesz wybrać podatku liniowego, jeśli przeszedłeś na samozatrudnienie i wystawiasz faktury byłemu pracodawcy.

Jeśli chodzi o zryczałtowane formy opodatkowania, stawki ryczałtu są różne i zależą m.in. od rodzaju prowadzonej działalności.

Szybka pożyczka

Informacje zawarte w artykule aktualne na dzień 24.01.2017.