Powrót
10/12/2018

Odsetki

Autor
Anna Dobrzanska

Odsetki to opłata, która zostaje naliczana w przypadku korzystania z cudzego kapitału. Istnieją m.in. odsetki ustawowe (regulowane przez ustawę) i odsetki umowne, które wynikają z uzgodnień stron. Odsetki za opóźnienie zaś są następstwem przekroczenia terminu uregulowania zadłużenia.Wysokość odsetek zależy m.in. od wartości stopy procentowej, długości trwania zobowiązania czy wysokości kapitału.Rodzaje odsetek i ich wysokość w 2018 roku:

  • odsetki ustawowe – 5% w stosunku rocznym, natomiast maksymalne odsetki ustawowe wynoszą 10%,
  • odsetki skarbowe – ustalono ich wysokość na 8%,
  • odsetki ustawowe za opóźnienie – 7% w stosunku rocznym, maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie to 10%,
  • odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – wynoszą 9,5% w stosunku rocznym.
No items found.

Najnowsze porady