Powrót
3/1/2020

Jak sprawdzić stan konta w ZUS-ie?

Autor
Anna Dobrzanska

Każdego roku na przełomie czerwca i lipca ZUS wysyła listownie wszystkim klientom odprowadzającym składki informację o stanie konta ubezpieczonego. Od wakacji 2019 r. zestawienie to zostało rozszerzone o informacje na temat środków zgromadzonych przez nas na subkoncie OFE w ramach tzw. II filaru. Czy możemy uzyskać takie informacje innym sposobem niż z listu od ZUS-u? Jak sprawdzić stan konta w ZUS-ie, nie wychodząc z domu?

Jakie informacje otrzymujemy w liście z ZUS-u?

Gdy otrzymamy list od ZUS-u zawierający „Informację o stanie kontaubezpieczonego w ZUS”, znajdziemy z nim informację o stanie konta na ostatnidzień roku poprzedzającego rok otrzymania przez nas listu. Przykładowo, wliście, który otrzymaliśmy latem 2019 r. znajdziemy nasz stan konta w ZUS nadzień 31 grudnia 2018.

W ubiegłych latach zestawienie obejmowało przede wszystkim rozbicie miesięcznych estymowanych i wpłaconych składek oraz symulację wysokości przyszłej emerytury w przypadku osób powyżej 35. roku życia. Obecnie znajdziemy w nim też informacje o kwocie ogółem na naszym subkoncie, na którą składają się również środki z OFE.

List z ZUS-u zawiera:

 • kapitał początkowy powiększony okwoty waloryzacji – dla osób urodzonych po 1948 r. i zatrudnionych przed 1stycznia 1999 r., o ile złożyły wniosek o ustalenie kapitału początkowego;
 • składki na ubezpieczenieemerytalne (już zwaloryzowane w przypadku składek na lata poprzedzające rokotrzymania listu, oraz jeszcze niezwaloryzowane w przypadku składek za miesiącew danym roku);
 • kwotę ogółem na subkoncie –składki, odsetki, opłatę prolongacyjną i środki z OFE (zwaloryzowane zapoprzednie lata, niewaloryzowane za bieżący rok);
 • sumę kwot na koncie i subkoncieZUS;
 • składki należne i wpłacone;
 • szacunkową emeryturę w 4 wariantach (wprzypadku osób po 35. roku życia).

Szczegółowe informacje na temat zawartości listu z informacją o stanie konta w ZUS-ie znajdziesz na stronie ZUS-u.

Nie tylko list z ZUS-u

Jeśli chcemy dowiedzieć się, ile w danym  momencie wynosi nasz stan konta w ZUS-ie, nie musimy czekać na list z ZUS-u. Możemy to sprawdzić osobiście w dowolnym momencie, w każdej placówce ZUS. Istnieje również możliwość uzyskania takiej informacji bez wychodzenia z domu – drogą internetową, za pomocą platformy PUE ZUS.

Jak zalogować się na swoje konto w PUE ZUS?

Aby sprawdzić wysokośćdotychczas odprowadzonych składek, wystarczy zalogować się na Platformie Usług Elektronicznych(PUE) ZUS i zweryfikować swoją tożsamość. Po zalogowaniu na swoim indywidualnymkoncie możemy bez wychodzenia z domu załatwić większość spraw związanych zubezpieczeniami społecznymi, które do niedawna wymagały od nas wizyty wurzędzie. Na platformie uzyskamy m.in. informacje na temat naszegoubezpieczenia, stanu konta po ostatniej waloryzacji czy wysokości kapitałupoczątkowego.

Kto może zalogować się na platformie PUE ZUS?

 • pracownicy i osoby podejmujące pracę naumowach zlecenie,
 • emeryci i renciści,
 • płatnicy składek (pracodawcy, osoby prowadzącepozarolniczą działalność gospodarczą).

Rejestracja na platformie internetowej ZakładuUbezpieczeń Społecznych będzie wymagała od nas potwierdzenia tożsamości. Autoryzacjęmożemy przeprowadzić internetowo
w procesie zakładania konta lub osobiście podczas wizyty w placówce ZUS.

Wirtualna rejestracja może być zweryfikowana poprzez:

 • profil zaufany,
 • serwis bankowości elektronicznej,
 • kwalifikowany certyfikat elektroniczny.

Po zalogowaniu się w oknie przeglądarki wyświetli nam się konto użytkownika wraz z listą dostępnych operacji. Chcąc sprawdzić, ile pieniędzy znajduje się na naszym koncie w ZUS-ie, powinniśmy wejść w zakładkę „Stan konta ubezpieczonego”, gdzie znajdziemy informacje o kwocie składek po ostatniej waloryzacji oraz o ustalonym kapitale początkowym (dotyczy osób, które pozostawały ubezpieczone przed 1999 rokiem). Szczegółowe dane obecne w systemie obejmują ostatnie 12 miesięcy.

Czy wiesz, jak oszczędzać na emeryturę? Sprawdź>>

Informacje dostępne na platformie PUE ZUS

Konto użytkownika na platformie PUE ZUS zawiera informacjeistotne z punktu widzenia osoby odprowadzającej składki. Po zalogowaniu doserwisu możemy też załatwić wiele spraw związanych z ubezpieczeniamispołecznymi.

Użytkownik poprzez operacje realizowane na platformiePUE ZUS może między innymi:

 • złożyć wybrane wnioski do ZUS-u i otrzymać na nie odpowiedź,
 • śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia e-mailem lub SMS-em,
 • umówić się na wizytę w dowolnej placówce ZUS,
 • sprawdzić, czy pracodawca zgłosił go do ubezpieczeń,
 • sprawdzić, czy członkowie rodziny zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • skorzystać z kalkulatora emerytalnego i obliczyć prognozowaną wysokość emerytury,
 • sprawdzić wystawione zwolnienia lekarskie,
 • złożyć wniosek o przystąpienie do programu Rodzina 500+.

Prognoza emerytury i kalkulator emerytalny

Platformę PUE ZUS wzbogacono o specjalny kalkulator, w którym możemy obliczyć prognozę przyszłej emerytury. Aplikacja połączona z naszym indywidualnym kontem automatycznie uzupełnia wymagane pola danymi zgromadzonymi w systemie, dzięki czemu nie musimy ręcznie wyszukiwać i wprowadzać kwot składek koniecznych do wyliczenia estymowanych świadczeń. Aby oszacować prognozowaną emeryturę, musimy w kalkulatorze wskazać jedynie przyszłe szacunkowe wynagrodzenie.

PUE ZUS przydatny również dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy na swoim koncie na platformie ZUS PUE m.in. bezpiecznie i sprawnie rozliczą składki, uzyskają zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, a po aktywowaniu modułu e-Płatnik także rozliczą ubezpieczenia swoich pracowników czy też zgłoszą nowo zatrudnionych do ubezpieczenia. Po rejestracji przez profil zaufany usługi dostępne na serwisie są dla firm są bezpłatne.

Co to jest samozatrudnienie i na czym polega? Sprawdź, czy przysługują ci preferencyjne stawki>>

Szczegółowe informacje na temat systemu PUE ZUS uzyskamy, dzwoniąc do Centrum Obsługi Telefonicznej (COT). Po uwierzytelnieniu konsultant uzyska podgląd konta użytkownika i udzieli szczegółowych informacji w naszej sprawie.

informacja o stanie konta w ZUS

Po co nam konto na platformie PUE ZUS?

 • pracownicy – na koncie użytkownika sprawdzą m.in. symulację wysokości przyszłej emerytury oraz informacje na temat środków zgromadzonych na subkoncie OFE
 • zleceniobiorcy – umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług również jest tytułem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych;
 • przedsiębiorcy  – na serwisie bezpłatnie rozliczą składki, uzyskają również dostęp do dokumentacji ubezpieczeniowej zatrudnionych pracowników;
 • emeryci i renciści – portal umożliwia m.in. zmianę sposobu wypłaty świadczenia i danych teleadresowych użytkownika.
weź pożyczkę
No items found.

Najnowsze porady