Powrót

Dofinansowanie do klimatyzacji 2024

23.4.2024
Dofinansowanie do klimatyzacji 2024
Autor

Coraz gorętsze lata sprawiają, że zainteresowanie montażem klimatyzacji w domach i mieszkaniach jest większe niż w latach ubiegłych. Koszt zakupu urządzenia i późniejszego jego montażu może jednak zniechęcić wielu odbiorców. Z pomocą przychodzą programy, w ramach których można starać się o dofinansowanie do klimatyzacji. Kto może z nich skorzystać i na jakich zasadach?

Ile kosztuje klimatyzacja do domu lub mieszkania?

Przy okazji montażu klimatyzatora w domu lub mieszkaniu trzeba pamiętać, że koszty nie kończą się na zakupie i usłudze montażu urządzenia. Trzeba je też regularnie serwisować, aby pozbyć się zgromadzonych we wnętrzu drobnoustrojów i grzybów, ale też wliczyć koszty użytkowania klimatyzacji do rachunku za energię.

Wiele sklepów oferuje montaż klimatyzacji w cenie zakupu urządzenia, a ceny, w zależności od klasy klimatyzatora mogą wahać się w granicach 3-6 tys. złotych. Nie bez znaczenia jest też pora roku - w sezonie usługa może być droższa, niż zimą, czyli w okresie, w którym zainteresowanie klimatyzacją jest mniejsze. Mimo iż urządzenie służy też do ogrzewania pomieszczeń, to większość osób używa go raczej latem, do schładzania. 

Zużycie prądu przez klimatyzację jest zależne przede wszystkim od mocy urządzenia oraz tego, ile godzin dziennie pracuje. Przybliżone koszty energii elektrycznej można obliczyć na podstawie poszczególnych parametrów i danych, jak cena 1 kWh. Jeśli zdecydujemy się na klasyczne urządzenie o mocy 3,5kW, to możemy założyć, że będzie ono wystarczające dla powierzchni 35m2, bowiem na każde 10 m2 powierzchni powinien przypadać 1 kW mocy chłodniczej urządzenia. Chcąc natomiast obliczyć koszty energii, trzeba znać średnie zużycie energii na godzinę pracy urządzenia - wtedy liczbę godzin pracy należy pomnożyć przez liczbę kWh i cenę za 1 kWh w posiadanej taryfie.

Dofinansowanie do klimatyzacji w domu lub mieszkaniu

W 2024 roku dla osób zainteresowanych zakupem i montażem klimatyzacji w domu dostępne są ogólnopolskie programy dofinansowań do instalacji sprzętu. Są to m.in.: program Mój prąd, Czyste powietrze, Ciepłe mieszkanie, Moje Ciepło czy Stop smog. 

Dofinansowanie do klimatyzacji z programu Mój Prąd

Od 22 kwietnia 2023 na nowych zasadach ruszył program Mój Prąd - do tej pory wsparcie zapewnione było tylko do zakupu fotowoltaiki czy magazynu energii, teraz także do pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Od kwietnia na finansowanie mogą liczyć też osoby zainteresowane montażem klimatyzatora, ale tylko takiego działającego na zasadzie pompy ciepła powietrze-powietrze, czyli z funkcją nie tylko chłodzenia, ale i grzania, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez NFOŚiGW a aktualnej edycji prowadzonego programu.

Maksymalna kwota dopłaty to 4400 zł (do 50% kosztów kwalifikowanych). Należy też pamiętać, że warunkiem skorzystania z dofinansowania jest posiadanie fotowoltaiki (lub jej montaż wraz z pozostałymi urządzeniami opisanymi w ramach programu) oraz korzystanie lub przejście na system net-bilingu.  

Dofinansowanie do klimatyzacji z programu Czyste powietrze

Czyste powietrze to program znany szerszemu gronu odbiorców jako ogólnopolski program wymiany starych pieców. W miarę upływu lat program jest jednak rozszerzany i w aktualnej jego formie, można też ubiegać się o dofinansowanie do klimatyzacji. Aby ubiegać się o wsparcie trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego i skorzystać z jednej z trzech następujących części programu:

 • podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentami którego mogą zostać osoby posiadające roczne zarobki (dochód roczny) do 135.000 zł;
 • podwyższonego poziomu dofinansowania, beneficjentami którego mogą zostać osoby, których miesięczne łączne zarobki, jeżeli mieszkają oni sami, nie przekraczają 2.651 zł, a jeżeli z kimś – 1.894 zł;
 • najwyższego poziomu dofinansowania, w przypadku którego beneficjentami mogą być osoby, których miesięczne łączne zarobki, jeżeli mieszkają oni sami nie przekraczają 1.526 zł, a jeżeli z kimś – 1.090 zł. Ponadto z tej części programu skorzystać mogą także osoby, które mają m.in. ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wysokość dofinansowania na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania tj. pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem, zależy od tego, z której części programu będzie korzystać beneficjent. I tak w przypadku:

 • podstawowego poziomu dofinansowania – maksymalna intensywność dotacji do klimatyzacji (procent faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych) wynosi 40 proc., a maksymalna wysokość dofinansowania to 4.400 zł;
 • podwyższonego poziomu dofinansowania – maksymalna intensywność dofinansowania do klimatyzacji sięga 70 proc., natomiast maksymalna wysokość dotacji to 7.800 zł;
 • najwyższego poziomu dofinansowania – maksymalna intensywność dotacji do klimatyzacji to 100 proc., przy jej maksymalnej wysokości wynoszącej 11.100 zł.

Co warto zaznaczyć dofinansowanie można uzyskać tylko na urządzenia i materiały fabrycznie nowe i klasie efektywności energetycznej minimum A+. 

No items found.

Dofinansowanie do klimatyzacji z programu Ciepłe Mieszkanie

Ciepłe mieszkanie to uzupełnienie programu Czyste powietrze. Ta część programu dotyczy jednak osób posiadający prawa do lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych  wielorodzinnych. Tak jak w przypadku programu Czyste powietrze, beneficjenci podzieleni są na 3 grupy:

 • z dochodem rocznym, który nie przekracza kwoty 135 000 zł;
 • z dochodem rocznym, który nie przekracza kwoty 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • z dochodem rocznym, który nie przekracza kwoty 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1516 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Ponadto o ten poziom dotacji mogą ubiegać się również osoby fizyczne, które mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Jeśli chodzi o wysokość dotacji to zależy ona od tego, do której części programu należy wnioskodawca:

 • w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania - maksymalna intensywność dotacji do klimatyzacji wynosi do 30 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 16500 złotych na jeden lokal mieszkalny. Natomiast w najbardziej zanieczyszczonych miejscowościach w Polsce do 35 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 19000 złotych;
 • w przypadku podwyższonego poziomy dofinansowania - maksymalna intensywność dofinansowania do klimatyzacji sięga do 60 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji (nie więcej jednak niż 27500 zł na jeden lokal mieszkalny). Natomiast kwota ta jest wyższa w przypadku budynku wielorodzinnego położonego w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin (wówczas jest to do 65 proc. faktycznie poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 29500 zł na jeden lokal mieszkalny);
 • zaś w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania – intensywność dotacji i maksymalna jego kwota wynosi do 90 proc. faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych realizowanej inwestycji (nie więcej niż 41000 zł na jeden lokal mieszkalny) oraz do 95 proc. kosztów (nie więcej niż 43900 zł) na jeden lokal w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Warunki co do sprzętu - wymóg nowości i odpowiednia klasa energetyczna sa takie same jak w programie czyste powietrze.

Dofinansowanie do klimatyzacji z programu Moje ciepło

Program Moje ciepło ma na celu wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego. Oznacza to, że skorzystać z niego mogą osoby planujące inwestycję, np. budowę domu. Co istotne dofinansowanie to, w przeciwieństwie do dwóch wcześniejszych, nie jest uzależnione od dochodu, ale trzeba spełnić inne warunki, aby starać się o dofinansowanie. 

Mogą się o nie starać wyłącznie osoby wskazane w pozwoleniu na budowę lub zgłaszające budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wnioskodawca musi być też wskazany jako nabywca na fakturze lub innym dokumencie sprzedaży. 

Jeśli zaś chodzi o wysokość dofinansowanie z programu to wynosi ono do 30 procent kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

 • 7.000 zł w przypadku pomp ciepła powietrze/powietrze (wraz z dodatkowymi częściami) oraz pomp ciepła powietrze/woda ze zbiornikiem buforowym, magazynem c.w.u. i innymi elementami wchodzącymi w skład instalacji;
 • 21.000 zł w przypadku gruntowej pompy ciepła z niezbędnym osprzętem oraz zbiornikiem buforowym i magazynem c.w.u.

Ponadto na wyższą dotację mogą liczyć właściciele budynków posiadających Kartę Dużej Rodziny (zwiększa ona wtedy z 30 do 45 proc. wysokość kosztów kwalifikowanych podlegających zwrotowi).

Dofinansowanie do klimatyzacji z programu Stop smog

Stop smog to kolejny program mający na celu likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Odbiorcami programu są najmniej zamożni obywatele zamieszkujący budynki jednorodzinne w gminach położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa.

Jeśli chodzi o wysokość dofinansowania z programu to wynosi ono:

 • do 70 proc. współfinansowania dla gmin do 100.000 mieszkańców;
 • poniżej 70 proc. współfinansowania dla gmin powyżej 100.000 mieszkańców poniżej.

Przy czym średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku (natomiast w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu), nie może przekroczyć 53.000 zł.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ