Powrót

Blokada środków na koncie bankowym - co oznacza? Ile trwa?

29.11.2022
Blokada środków na koncie bankowym - co oznacza? Ile trwa?
Autor

Blokada środków na koncie uniemożliwia korzystanie z pieniędzy zgromadzonych na rachunku. Kto może zablokować środki na koncie i w jakiej sytuacji? Ile może potrwać taka blokada i co zrobić, kiedy zorientujemy się, że nasze konto zostało zablokowane?

Co oznacza blokada środków na koncie bankowym?

Blokada środków na koncie bankowym to brak możliwości korzystania ze środków zgromadzonych na koncie przez właściciela rachunku. Blokadzie takiej podlegają nie tylko środki już zgromadzone na koncie, ale również wszystkie, które wpływają na nie w czasie nałożonej blokady. Oznacza to, że pieniędzy nie można wypłacić, niemożliwe jest też dokonanie przelewu czy płatność kartą za zakupy w sklepie. 

Kto może zablokować środki na rachunku bankowym i w jakich sytuacjach?

Blokady środków na koncie może dokonać wiele różnych organów  - wszystko zależy od rodzaju posiadanego zadłużenia - kto inny zajmie rachunek w przypadku zaległości z tytułu niezapłaconego mandatu, a kto inny w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa finansowego.

Na mocy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz KPC blokady środków na rachunku bankowym może dokonać:

 • Naczelnik Urzędu Skarbowego,
 • Właściwe organy jednostek samorządowych,
 • Dyrektorzy ZUS,
 • Krajowa Administracja Skarbowa,
 • Komornik (działając na zlecenie Sądu).

Blokada środków na koncie może być spowodowana m.in.:

 • brakiem spłaty kredytu gotówkowego,
 • brakiem spłaty kredytu hipotecznego,
 • brakiem zapłaty zaległych mandatów,
 • brakiem spłaty zakupów ratalnych,
 • brakiem zapłaty zaległego podatku,
 • podejrzeniem popełnienia przestępstwa finansowego. 

 

Czy bank informuje o blokadzie środków na rachunku?

Bank nie jest zobligowany do informowania klienta o blokadzie środków na koncie. Trzeba pamiętać, że bank jest tutaj jedynie wykonawcą czynności. O blokadzie powinien poinformować organ ja zlecający, czyli np. Urząd Skarbowy, Komornik (na zlecenie Sądu) czy inny właściwy organ administracji publicznej. Najczęściej robi to listownie, dlatego warto aktualizować swój adres korespondencyjny w urzędach. 

Ile trwa blokada konta bankowego?

Blokada konta bankowego trwa tak długo, aż zadłużenie, wraz odsetkami i kosztami egzekucyjnymi, nie zostanie spłacone. Jeśli kwota do spłacenia jest wysoka, blokada może trwać nawet kilka miesięcy - wszystko zależy od czasu, w jakim uda się zgromadzić pieniądze na spłatę. 

Najdłużej blokada może trwać w przypadku podejrzenia przestępstwa  - w takich przypadkach zwolnienie blokady następuje dopiero po całkowitym wyjaśnieniu sprawy - jeśli toczy się ona w sądzie, może to trwać nawet latami. Jeśli sprawa dotyczy zaległości finansowych podatkowych, konto zostanie odblokowane w momencie spłaty tychże należności. 

Jakich środków bank nie może zablokować? Jaka kwota jest wolna od zajęcia?

Blokada środków na koncie zwykle nie dotyczy wszystkich wpływów na rachunek. Istnieją takie, które są wolne od zajęcia komorniczego lub nie podlegają blokadzie. Warto też pamiętać, że bank nie może pobierać żadnych dodatkowych opłat czy kosztów operacyjnych z tytułu nałożenia blokady. 

Których środków bank nie może zablokować?

●     zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 prawo bankowe blokadzie nie podlega tzw. “kwota wolna od zajęcia” i wynosi ona do 75% minimalnegowynagrodzenia za pracę (w 2022 r minimalne wynagrodzenie brutto wyniosło 3100zł, a więc kwota wolna od zajęcia wynosi 2257,50 zł),

●     zgodnie zart. 833 § 6 KPC egzekucji nie podlegają również m.in. świadczenia 500+,alimentacyjne, rodzinne, porodowe, a także dodatki pielęgnacyjne i świadczeniaz pomocy społecznej.

No items found.

Zablokowane środki na koncie - co robić? Czy można je odblokować?

W przypadku blokady środków na koncie należy zgłosić się nie do banku, a do organu wydającego decyzję o blokadzie rachunku. Bank nie ma możliwości odblokowania, bez uprzedniej informacji o dokonaniu takiej czynności przez organ wydający. Nawet w przypadku spłaty należności, należy zaczekać na to, aż organ wydający wyśle do banku informację o tym, że środki na rachunku mogą zostać odblokowane. 

Czy bank może zablokować przelew?

Bank może zablokować przelew tylko wtedy, kiedy zachodzi podejrzenie, że pieniądze pochodzą z działalności przestępczej, a więc zachodzi duże prawdopodobieństwo, że ma miejsce naruszenie prawa. W takich przypadkach bank blokuje przelew, zazwyczaj na 24h i wysyła informację do Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej, aby przyjrzała się sprawie. 

Bank może też zablokować transakcję w kilku innych przypadkach, niezwiązanych bezpośrednio ze wspomnianymi sytuacjami:

 • przy przelewach wysokokwotowych,
 • przy niestandardowych operacjach,
 • w przypadku niepełnych informacji dot. klienta bądź transakcji,
 • w przypadku podejrzenia  tzw. transakcji oszukańczej, czyli nieautoryzowanej przez nadawcę przelewu. 

Blokada przy płatności kartą -  dlaczego transakcja jest zablokowana?

Blokada przy płatności kartą to normalne działanie banku - po wykonaniu transakcji saldo rachunku zostaje obniżone o wydaną kwotę. Blokada jest założona do momentu rozliczenia transakcji przez punkt zakupowy. W momencie rozliczenia blokada przechodzi w normalne zdjęcie środków z konta. 

Blokada na karcie kredytowej - kiedy do niej dochodzi i jak długo trwa?

Blokada na karcie kredytowej zachodzi zazwyczaj w przypadku preautoryzacji, czyli operacji polegającej na czasowej blokadzie środków na rachunku. Preautoryzacja może pełnić rolę kaucji (za wynajem hotelu lub samochodu) lub posłużyć do płatności w późniejszym terminie. Dokonuje się jej często na odległość, zwykle z wyprzedzeniem. Jeśli ostateczna płatność odbywa się w inny sposób, blokada środków zostaje zdjęta wraz z uregulowaniem należności. Długość blokady zależy od wielu czynników, ale regułą jest okres od 7 do 14 dni, kiedy środki podlegają blokadzie. 

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19660240151 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971400939 

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ