Polityka plików cookies

Drukuj
Archiwum

Czym jest cookie?

Cookie to mały plik przechowywany na twoim urządzeniu i wykorzystywany do celów statystycznych, poprawy funkcjonalności strony internetowej i innych funkcji.

W jaki sposób korzystamy z cookies?

Korzystamy z cookies i podobnych technologii do analizowania trendów, administrowania stroną internetową, śledzenia ruchu użytkowników na stronie i gromadzenia informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników w ujęciu całościowym.

Śledzenie

Gromadzimy pewne informacje automatycznie w celu ogólnego analizowania trendów oraz administrowania naszymi stronami internetowymi, produktami i usługami.

Nasza polityka dotycząca stosowania plików cookies

W 4finance szanujemy Twoją prywatność i dokładamy wszelkich starań w celu zagwarantowania Twych praw do zgodnego z prawem przetwarzania i ochrony Twych danych osobowych. Nasza Polityka dotycząca stosowania plików cookies wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies i inne technologie śledzenia na naszych stronach internetowych, oferując nasze produkty i usługi.

CZYM JEST COOKIE?

Cookie jest małym plikiem pobieranym i przechowywanym na Twoim urządzeniu podczas wizyty na stronie internetowej. Przechowuje dane specyficzne dla danego gościa i strony internetowej. Cookies są stosowane na wielu stronach i mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. zapamiętywania preferencji, umożliwienia zakupów on-line oraz do celów statystycznych.

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z COOKIES?

Wraz z partnerami korzystamy z cookies lub podobnych technologii do analizowania trendów, administrowania stroną internetową, śledzenia ruchu użytkowników na stronie i gromadzenia informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników w ujęciu całościowym. Cookies to bity informacji przesyłane przez strony internetowe do przeglądarki. Przeglądarka przechowuje te informacje w pliku na urządzeniu. Cookies umożliwiają nawigację po stronie internetowej i (w stosownych przypadkach) na dostosowanie strony i jej treści do potrzeb użytkownika, a także poprawiają efekty działań użytkownika. W przypadku zablokowania funkcji cookies nie możemy zapewnić prawidłowego funkcjonowania strony i przeprowadzanych na niej operacji. Cookies stosowane na naszej stronie internetowej nie przechowują danych pozwalających na bezpośrednią identyfikację. Zebrane dane nie będą przesyłane stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków opisanych w naszej Polityce Prywatności. Żadne szczegółowe dane osobowe umożliwiające identyfikację nie będą przez nas udostępniane.

Na naszej stronie internetowej stosujemy cookies w następujących celach:

  1. Stosujemy cookies w celu ochrony naszych klientów i zapobiegnięcia oszustwom.

  2. Stosujemy cookies w naszym formularzu rejestracyjnym i wniosku o pożyczkę on-line. Jeżeli funkcja cookies nie jest aktywna, użytkownik nie będzie w stanie się zalogować oraz/lub korzystać z naszych usług.

  3. Stosujemy cookies, aby dowiedzieć się, ilu użytkowników odwiedza naszą stronę i zbadać w jaki sposób to robią – takie działanie pomaga nam poprawić jakość świadczonych usług. Przykładowo, korzystamy z Google Analytics – popularnej usługi analitycznej dostarczanej przez Google. Google Analytics stosuje cookies do analizy ilości użytkowników odwiedzających stronę. Więcej informacji na temat korzystania z cookies można znaleźć w Polityce prywatności Google.

  4. Korzystamy z cookies do monitorowania i zarządzania przepływem danych na stronie internetowej.

  5. Korzystamy też z cookies w naszych kampaniach i inicjatywach reklamowych oraz w celu określenia ich powodzenia. Cookies pomagają nam doskonalić budowę i strukturę strony oraz uatrakcyjnić ofertę Spółki.

Na naszych stronach korzystamy z dwóch rodzajów cookies:

  1. Cookies sesyjne. Są to tymczasowe pliki cookies aktywne tylko wtedy, gdy użytkownik wchodzi na stronę (lub dokładniej, dopóki użytkownik nie opuści strony i nie zamknie przeglądarki). Cookies sesyjne pozwalają na zapamiętanie stronie internetowej działań użytkownika na poprzedniej stronie, eliminując konieczność ponownego wprowadzania informacji.

  2. Cookies trwałe. Trwałe cookies pozostają na komputerze użytkownika po opuszczeniu strony. Pomagają one w identyfikacji klienta jako unikalnego gościa (zachowanie informacji w postaci losowo wygenerowanego numeru). Długość pozostania cookies na komputerze użytkownika zależy od rodzaju plików cookies.

Zgoda na używanie cookies.

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej musimy otrzymać Twoją zgodę na korzystanie z cookies. Nasza strona zawiera wyskakujące okno informujące o korzystaniu z cookies i prośbę o zaakceptowanie ich wykorzystania poprzez kliknięcie „OK.” Jeśli nie wyrazisz zgody na korzystanie z cookies, ale w dalszym ciągu korzysz ze strony, jest to uznawane za zgodę na wykorzystywanie cookies.

Kontrola i usuwanie plików cookies.

Nie stosujemy cookies do celu gromadzenia informacji stanowiących dane osobowe o użytkownikach. Niektóre z przetwarzanych informacji mogą być jednak uznane za dane osobowe.

Jeśli chcesz ograniczyć działanie cookies lub zablokować je na naszej lub innej stronie internetowej, możesz zrobić to zmieniając ustawienia przeglądarki. Możesz na przykład zablokować wszystkie cookies, za wyjątkiem własnych (pierwszej kategorii) cookies, lub też usunąć wszystkie cookies przy wyjściu z przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o tej opcji, kliknij funkcję przeglądarki Pomoc (Help). W celu uzyskania informacji na temat usuwania cookies z przeglądarki urządzenia przenośnego, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia. Prosimy pamiętać, że nasze usługi nie będą działać w przypadku zablokowania lub usunięcia plików cookies.

ŚLEDZENIE

Podobnie jak w przypadku większości stron internetowych, pewne informacje są gromadzone przez nas automatycznie. Gromadzimy je w celu ogólnego analizowania trendów i administrowania stronami, produktami i usługami. Śledząc strony internetowe odwiedzane przez naszych użytkowników, nie gromadzimy danych osobowych o działaniach on-line przeprowadzanych przez użytkownika w danym momencie na stronach internetowych stron trzecich lub korzystanych przez nich usługach on-line. Ponadto, nie przetwarzamy ani nie współpracujemy z żadną przeglądarką internetową wykorzystującą sygnał “nie śledź” lub inne mechanizmy umożliwiające konsumentom dokonanie wyboru w zakresie gromadzenia informacji umożliwiających ujawnienie tożsamości dotyczących aktywności on-line w czasie i na stronach internetowych stron trzecich. Nie upoważniamy także stron trzecich do gromadzenia informacji o Twoim zachowaniu na naszej stronie intenretowej umożliwiających ujawnienie tożsamości dotyczących aktywności on-line pomiędzy innymi stronami internetowymi w czasie, gdy korzystasz z naszej strony internetowej.

Współpracujemy ze stronami trzecimi w zakresie wyświetlania informacji na naszej stronie lub zarządzania naszymi reklamami na innych stronach. Nasz partner może stosować cookies lub podobne technologie w celu wyświetlania reklam opartych o Twoją aktywność w sieci i zainteresowania. Jeśli chcesz zablokować wyświetlanie reklam spersonalizowanych kliknij tutaj, jeśli jesteś obywatelem UE - kliknij tutaj. Prosimy pamiętać, że reklamy nadal będą wyświetlane (niedostosowane do Twoich zainteresowań i zachowań).

JAKIE ZMIANY WPROWADZILIŚMY OSTATNIO?

Możemy zmienić Politykę dotyczącą stosowania plików cookies w dowolnym momencie. Zawsze określamy datę ostatniej aktualizacji Polityki dotyczącej stosowania plików cookies. W przypadku istotnych zmian, informujemy o nich i podejmujemy wszelkie możliwe próby przekazania ich bezpośrednio Klientom. Zachowujemy także poprzednie wersje Polityki dotyczącej stosowania plików cookies w archiwum do wzglądu przez Klientów. Niniejsza wersja jest pierwszą wersją naszej globalnej Polityki dotyczącej stosowania plików cookies i śledzenia. Została ona opublikowana dnia 16 października 2017r.

Godziny pracy i kontakt
088685BB-AF51-417D-B51D-C4CB47E501C8660 600 70022 206 21 21
kontakt@vivus.pl
Telefon: 660 600 700
Opłata zgodna z taryfą operatora
Dni robocze / 8:00 — 22:00
Weekendy / 8:00 — 20:00

Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16c, telefon 660 600 700. NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000418977. Kapitał zakładowy w wysokości 40 000 000 zł.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą operatora.

Pożyczkodawcą jest Vivus Finance sp. z o.o. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki przez internet lub telefon to 3000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna, która jest niezwłocznie zwracana wnioskodawcy, wynosi 1 grosz (gdy Klient dokonuje opłaty rejestracyjnej na jeden z rachunków bankowych, w którym Spółka posiada swoje konto) lub 1 złoty gdy Klient korzysta z systemu Blue Cash. Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000; całkowita kwota do zapłaty 1000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 30 dni. Stan na 28.03.2019 r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony www.vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 819,1% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 2000; całkowita kwota do zapłaty 2400 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 10%; całkowity koszt pożyczki 400 zł (prowizja 383,60zł, odsetki 16,40zł); umowa na 30 dni. Stan na 28.03.2019 r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Odsetki ustawowe za opóźnienie stanowią wysokość równą sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego.

W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16 bądź 17 lub 18 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2018 poz. 470 ze zm.) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Przedłużenie spłaty pożyczki nie odbywa się automatycznie i jest zależne od woli klienta. Przedłużenie terminu spłaty odbywa się po dokonaniu opłaty za przedłużenie, której wysokość zależy od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia.

Administratorem danych osobowych jest Vivus Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa. Wszelkie informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych, celów, w jakich są przetwarzane, podstaw prawnych przetwarzania, kategoriach odbiorców danych osobowych, okresie przetwarzania danych, konieczności lub dobrowolności podania danych osobowych i konsekwencjach ich niepodania, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i przysługujących Ci uprawnieniach znaleźć możesz w naszej Polityce Prywatności.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Vivus Finance sp. z o. o. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Vivus Finance sp. z o. o. a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej TUTAJ. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Szybka pożyczka przez Internet – Vivus.pl

Pokaż więcej
Informujemy, że w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi nasza strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Jednocześnie przypominamy, że w każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityce plików cookies
AKCEPTUJĘ