aneks do umowy

Aneks do umowy

Aneks do umowy (inaczej załącznik) to dodatkowy dokument, który modyfikuje umowę w określony sposób. Odgrywa niezwykle istotną rolę, ponieważ zawarte są w nim najważniejsze informacje dotyczące wprowadzanych zmian. Dzięki temu nie ma potrzeby sporządzania nowej umowy.

Działania, jakie mogą zostać wykonane za pomocą aneksu to m.in. poprawienie błędów zawartych w umowie, dodanie nowych informacji lub usunięcie tych nieaktualnych.

Co znajduje się w aneksie umowy kredytowej? Oto przykłady:

  • wydłużenie lub skrócenie okresu spłaty kredytu,
  • modyfikacje w zakresie regulowania rat zobowiązania np. zmiana dat spłacania rat,
  • zmiana waluty, w jakiej zaciągnięto kredyt.

Czasem zmiana warunków umowy może być wynikiem działania podmiotu, z którym zawiera się umowę kredytową. Klient zostanie o tym poinformowany, ponieważ wszelkie modyfikacje muszą być wprowadzone za wiedzą i zgodą kredytobiorcy.