zwolnienie lekarskie l4

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie – zasady L4

Czy przebywanie na zwolnieniu lekarskim wpływa na wysokość pensji? Ile może trwać L4, aby pobierać za nie wynagrodzenie lub zasiłek? Kiedy należy je przedstawić pracodawcy, aby nie stracić części pieniędzy? Dowiedz się, jakie zasady obowiązują podczas L4.

Z artykułu dowiesz się:

  1. Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy
  2. Ile dni masz na dostarczenie L4 do pracodawcy
  3. Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy. Kto płaci za zwolnienie lekarskie

Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy to świadczenia dla pracownika, który:

  • jest niezdolny do pracy z powodu choroby,
  • miał wypadek w drodze do lub z pracy,
  • musi poddać się badaniom dla dawców.

Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane za pierwsze 33 dni L4 w danym roku. Wyjątkiem są osoby po 50. roku życia, które otrzymują je przez pierwsze 14 dni. Okresy niedyspozycji nie muszą łącznie obejmować tego czasu, ale sumują się. Koszty w tym wypadku pokrywa pracodawca.

Po przekroczeniu 33 lub 14 dni zwolnienia chorobowego otrzymujemy prawo do zasiłku chorobowego, który wypłaca ZUS. Przysługuje on przez 182 dni. Wyjątkiem jest zwolnienie chorobowe w trakcie ciąży lub z powodu zachorowania na chorobę zakaźną, której okres wylęgania lub pojawienia się objawów to 14 dni (np. gruźlica). W tych przypadkach okres wypłacania zasiłku to 270 dni.

zwolnienie lekarskie L4 przepisy i zasady

Ile dni masz na dostarczenie L4 do pracodawcy

Kiedy otrzymujemy zwolnienie od lekarza, mamy obowiązek powiadomić naszego pracodawcę o niedyspozycji i nieobecności w pracy. L4 musimy dostarczyć w ciągu 7 dni (liczy się od dnia następnego po otrzymaniu zwolnienia). Nie musimy tego robić osobiście. Jeśli tego nie zrobimy, stracimy 25% zasiłku chorobowego za okres od 8. dnia choroby.

Rozwiązaniem tego problemu mają być elektroniczne zwolnienia, które od 2016 roku lekarze mogą wystawiać i automatycznie wysyłać do pracodawców pacjentów. Od 1 grudnia 2018 roku e-zwolnienia mają być jedyną formą L4.

szybka pożyczka

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia

Czy mamy prawo do świadczenia, jeśli zostaniemy zwolnieni lub odejdziemy z pracy? Może nam zostać wypłacony zasiłek chorobowy, jeśli spełnimy kilka warunków:

  • jesteśmy niezdolni do pracy przez co najmniej 30 dni bez przerwy,
  • zdarzyło się to nie później niż 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, a więc od zwolnienia lub odejścia z pracy. Okres ten wydłuża się do 3 miesięcy, jeśli chodzi o chorobę zakaźną lub taką, której objawy pojawiają się dopiero po 14 dniach.

Jeśli nasz stan zdrowia pogorszył się jeszcze wtedy, kiedy pracowaliśmy, koszty ponosi pracodawca, a po ustaniu stosunku pracy obowiązek ten przejmuje ZUS. Należy pamiętać, aby wysłać L4 do ZUS-u, kiedy zostanie nam ono przedłużone już po zakończeniu pracy.

weź pożyczkę