zwolnienie lekarskie l4

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie – zasady L4 w 2019 roku

Czy przebywanie na zwolnieniu lekarskim wpływa na wysokość pensji? Ile może trwać L4, aby pobierać za nie wynagrodzenie lub zasiłek? Kiedy należy je przedstawić pracodawcy, aby nie stracić części pieniędzy? Dowiedz się, jakie zasady obowiązują podczas L4.


Z artykułu dowiesz się:

 1. Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy. Kto płaci za zwolnienie lekarskie?
 2. Ile czasu na dostarczenie zwolnienia? Nowy system elektronicznych zwolnień lekarskich
 3. Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie – ile wynosi
 4. L4 w ciąży a wynagrodzenie 2019
 5. Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia
szybka pożyczka

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy. Kto płaci za zwolnienie lekarskie?

Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy to świadczenia dla pracownika, który:

 • jest niezdolny do pracy z powodu choroby,
 • miał wypadek w drodze do lub z pracy,
 • musi poddać się badaniom dla dawców.

Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane za pierwsze 33 dni L4 w danym roku. Wyjątkiem są osoby po 50. roku życia, które otrzymują je przez pierwsze 14 dni. Okresy niedyspozycji nie muszą łącznie obejmować tego czasu, ale sumują się. Koszty w tym wypadku pokrywa pracodawca. Po przekroczeniu 33 lub 14 dni zwolnienia chorobowego otrzymujemy prawo do zasiłku chorobowego, który wypłaca ZUS. Przysługuje on przez 182 dni. Wyjątkiem jest zwolnienie chorobowe w trakcie ciąży lub z powodu zachorowania na chorobę zakaźną, której okres wylęgania lub pojawienia się objawów to 14 dni (np. gruźlica). W tych przypadkach okres wypłacania zasiłku to 270 dni.

Ile czasu na dostarczenie zwolnienia? Nowy system elektronicznych zwolnień lekarskich

Do niedawna po otrzymaniu zwolnienia od lekarza mieliśmy obowiązek powiadomić naszego pracodawcę o niedyspozycji i nieobecności w pracy. L4 należało dostarczyć w ciągu 7 dni. Nawet jeśli nie trzeba było robić tego osobiście, wiązało się to z utrudnieniami dla chorego.

Od 1 grudnia obowiązek przekazania zwolnienia został przeniesiony z pracownika na lekarza. Lekarz wystawia zwolnienie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Z kolei ZUS przesyła niezwłocznie e-zwolnienie do pracodawcy. Jeśli jednak pracodawca nie ma jeszcze założonego profilu na PUE, wówczas zwolnienie musimy dostarczyć w sposób tradycyjny. To niezwykle ważne – brak dostarczonego zwolnienia skutkuje utratą 25% zasiłku chorobowego za okres od 8. dnia choroby. Warto pamiętać: dostarczenie e-zwolnienia nie zwalnia pracownika z obowiązku poinformowania pracodawcy o nieobecności w pracy i przewidywanym okresie niezdolności do pełnienia swoich obowiązków.

Zwolnienie lekarskie - nowe zasady

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie – ile wynosi?

Przez 33 dni (lub 14 dni, jeśli ukończyliśmy 50. rok życia) pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie chorobowe w następującej wysokości:

 • 80% wynagrodzenia – w przypadku zwykłej choroby bądź odosobnienia w związku z chorobą zakaźną;
 • 100% wynagrodzenia – w przypadku choroby w trakcie ciąży, powikłań związanych z wypadkiem w drodze do lub z pracy, poddaniu się badaniom lekarskim w związku z kandydowaniem na dawcę komórek, tkanek i narządów lub zabiegiem pobrania tych organów.

Prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS otrzymujemy od 34. dnia choroby (lub 15. dnia, jeśli przekroczyliśmy 50. rok życia). Kwota, którą otrzymamy, wyniesie:

 • 70% wynagrodzenia – w przypadku pobytu w szpitalu;
 • 80% wynagrodzenia – w przypadku zwykłej choroby;
 • 100% wynagrodzenia – w przypadku choroby w ciąży, poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów lub wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Ponadto przysługuje nam prawo do zasiłku opiekuńczego (80% wynagrodzenia), jeśli opiekujemy się chorym dzieckiem bądź innym członkiem rodziny. Warto pamiętać: wynagrodzenie, które jest podstawą dla obliczania zasiłku, to średnia pensja z ostatnich 12 miesięcy (pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne). Chodzi o średnią z realnych zarobków, a więc przy jej wyliczaniu uwzględniamy również premie, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe czy pracę w nocy. Jednak jeśli między jednym a drugim okresem pobierania zasiłku minęło mniej niż 3 miesiące, wysokość podstawy wymiaru zasiłku nie jest przeliczana na nowo.

L4 w ciąży a wynagrodzenie 2019

Kobiety w ciąży znajdują się w Polsce pod szczególną opieką prawną. Przekłada się to również na przepisy prawa pracy.

 • kobiecie w ciąży przysługuje do 270 dni (9 miesięcy) zwolnienia lekarskiego;
 • podstawą dla zwolnienia w trakcie ciąży nie musi być tylko choroba z nią związana – liczą się również choroby, które nie dotyczą przebiegu ciąży, a więc L4 może wystawić nie tylko ginekolog;
 • kobieta nie jest zobowiązana do informowania swojego pracodawcy o fakcie zajścia w ciążę – jeśli pojawi się konieczność zwolnienia, lekarz powinien zaznaczyć na L4 kod literowy B, co jest wystarczającą informacją zarówno dla ZUS, jak i pracodawcy;
 • wynagrodzenie i zasiłek chorobowy dla kobiety w ciąży wynosi 100% wynagrodzenia.

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia

Czy mamy prawo do świadczenia, jeśli zostaniemy zwolnieni lub odejdziemy z pracy? Może nam zostać wypłacony zasiłek chorobowy, jeśli spełnimy kilka warunków:

 • jesteśmy niezdolni do pracy przez co najmniej 30 dni bez przerwy,
 • zdarzyło się to nie później niż 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, a więc od zwolnienia lub odejścia z pracy. Okres ten wydłuża się do 3 miesięcy, jeśli chodzi o chorobę zakaźną lub taką, której objawy pojawiają się dopiero po 14 dniach.

Jeśli nasz stan zdrowia pogorszył się jeszcze wtedy, kiedy pracowaliśmy, koszty ponosi pracodawca, a po ustaniu stosunku pracy obowiązek ten przejmuje ZUS.

weź pożyczkę