Promocja dla stałych Klientów Vivus!

Odbierz swój rabat

Wpisz swój Kod w odpowiednie miejsce na Profilu Klienta podczas składania wniosku o kolejną pożyczkę lub podaj go konsultantowi podczas składania wniosku przez telefon,

Prowizja od wypłacanej kwoty pożyczki zostanie automatycznie pomniejszona!

Zaloguj się na swój Profil Klienta

Ważne!

Ważne! Twój Kod Rabatowy obejmuje prowizję na pierwszą wypłaconą w ramach umowy kwotę. W przypadku wypłaty Pożyczki jednorazowo w wysokości Całkowitej Kwoty Pożyczki – Rabat na prowizję obejmuje prowizję dla całej Pożyczki. Jeżeli jednak zdecydujesz się na wypłatę Pożyczki w Transzach - Rabat na prowizję zostanie udzielony wyłącznie na prowizję od kwoty wypłacanej jako pierwsza (pierwsza wypłata w ramach danej Umowy), Rabat na prowizję nie będzie natomiast udzielony na prowizję od kolejnych Transz Pożyczki.

Przykład: Całkowita Kwota Pożyczki wynosi 6900 zł, Uczestnik we Wniosku o kolejną Pożyczkę wniósł o natychmiastową wypłatę tylko części z dostępnej Całkowitej Kwoty Pożyczki w kwocie 3000 zł, pozostała kwota 3900 zł może zostać wypłacona w ramach kolejnych Transz Pożyczki – w tym przypadku Rabat na prowizję udzielany jest wyłącznie na prowizję od pierwszej wypłacanej kwoty 3000 zł.


Kod Rabatowy możesz np. otrzymać na maila lub smsem na telefon, znaleźć w serwisach internetowych, w tym na portalach partnerskich z kodami rabatowymi, pozyskać z reklamy, social mediów, itp.

Informacja o wysokości rabatu na prowizję, o czasie obowiązywania danej Promocji z wykorzystaniem Kodu Rabatowego oraz o terminie ważności Kodu Rabatowego (o ile okres ważności Kodu Rabatowego jest inny niż okres obowiązywania danej Promocji), jest wskazana na jednym z powyższych nośników.

Jeżeli Kod Rabatowy utracił ważność, zostaniesz o tym poinformowany, po jego wpisaniu, na swoim Profilu Klienta.

Regulamin wykorzystania Kodu Rabatowego w ramach Promocji znajdziesz poniżej

PDF
Regulamin Promocji_Kody Rabatowe

Promocje z wykorzystaniem Kodów Rabatowych skierowane są do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które przed przystąpieniem do danej Promocji miały już wcześniej zawartą z Soonly Finance sp. z o.o. przynajmniej jedną umowę o pożyczkę. Organizatorem Promocji i pożyczkodawcą jest Soonly Finance sp. z o.o. Każda z Promocji dotyczy kolejnych pożyczek udzielonych w czasie trwania promocji przez stronę www.vivus.pl w aplikacji mobilnej Vivus lub przez telefon pod numerem 660 600 700 i polega na udzieleniu Pożyczkobiorcy rabatu na prowizję od pierwszej kwoty wypłacanej w ramach pożyczki wnioskowanej z wykorzystaniem Kodu Rabatowego. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wykorzystanie w czasie trwania Promocji Kodu Rabatowego podczas składania wniosku o kolejną pożyczkę. W przypadku wypłaty pożyczki w Transzach, Rabat udzielany jest wyłącznie na pierwszą wypłacaną kwotę, Rabat nie obejmuje prowizji za wypłatę kolejnych Transz pożyczki. Wartość Rabatu, Czas trwania Promocji i termin ważności Kodu Rabatowego (o ile okres ważności Kodu Rabatowego jest inny niż okres obowiązywania danej Promocji) wskazany jest każdorazowo w informacji dot. danej Promocji. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.


.