rozwód a kredyt

Rozwód a kredyt

Co dzieje się z kredytem po rozwodzie? Jak byli małżonkowie spłacają wspólne długi? Jak sądy i banki patrzą na kwestie długów rozstających się osób? Co robić, gdy ma się kredyt hipoteczny, gotówkowy lub raty za sprzęty po rozwodzie?


Z artykułu dowiesz się:

 1. Co dzieje się z kredytem hipotecznym po rozwodzie
 2. Co jeśli były współmałżonek nie płaci
 3. Co dzieje się z kredytem gotówkowym po rozwodzie
 4. Kto po rozwodzie płaci raty za sprzęty lub samochód
 5. Co robić z rzeczami na kredyt po rozwodzie

Rozwód a kredyt hipoteczny

Dla banku rozwód nie oznacza żadnych zmian w umowie kredytowej. Rozstający się małżonkowie wciąż są zobowiązani do opłacania rat na takich samych zasadach jak do tej pory. Mają status dłużników solidarnych, co oznacza, że bank może żądać spłaty kredytu od każdego z nich. W praktyce, gdy pierwszy małżonek nie wniesie stosownych opłat (lub nie można z niego ściągnąć długu), bank automatycznie zwróci się do drugiego. Dla banku nie ma też znaczenia, która z osób wpłaci pieniądze. Jeśli stosowana należność zostanie uregulowana, drugi kredytobiorca zostanie zwolniony z opłat.

szybka pożyczka

Kwestie kredytu mieszkaniowego najlepiej jest więc załatwić poprzez przejęcie hipoteki przez osobę wyznaczoną sądownie do spłaty. Zawsze można też sprzedać albo wynająć obciążony hipoteką dom lub mieszkanie (gdy żadnemu z rozwodników nie zależy na zatrzymaniu tej nieruchomości), by z pomocą uzyskanych środków spłacić kredyt.

 • Przejęcie hipoteki przez jednego z byłych małżonków

Rozwodzący się małżonkowie mogą skorzystać z instytucji przejęcia długu na mocy art. 519 i następnych Kodeksu cywilnego. Dzięki temu jedno z nich może wziąć na siebie całą spłatę (np.: gdy chce pozostać w danym mieszkaniu). Oczywiście taka decyzja zwykle wiąże się z jakimś typem wzajemnego rozliczenia w ramach podziału majątku lub roszczenia o zapłatę (gdy podział majątku został już dokonany).

By procedura przejęcia długu została wdrożona, wymagana jest:

 1. zgoda banku – jeśli nie zostanie udzielona, warto spytać jakie inne rozwiązanie bank sugeruje w danej sytuacji;
 2. zgoda obojga kredytobiorców – zgodę musi wyrazić nie tylko osoba przejmująca zobowiązanie, ale i jej były małżonek;
 3. odpowiednia zdolność kredytowa osoby, która przejmuje dług – jeśli jest niewystarczająca, można skorzystać z poręczenia bliskiej osoby (np.: rodzica, siostry, brata), włączenia do kredytu nowego partnera życiowego lub wpisu do hipoteki innej nieruchomości. Drugi z małżonków może też częściowo nadpłacić kredyt, by mieścił się w zdolności kredytowej tego, który chce go przejąć.

Po otrzymaniu wszystkich zgód i sprawdzeniu zdolności kredytowej bank wypisze stosowny aneks do umowy kredytowej, który będą musieli podpisać obaj eksmałżonkowie. Od tej pory tylko jedno z nich będzie zobowiązane do spłat.

 • Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż domu lub mieszkania wspólnie kupionego za pieniądze z kredytu jest jednym z najprostszych rozwiązań podczas rozwodu. Uzyskane w ten sposób środki można przekazać na spłatę zadłużenia, a ewentualne nadwyżki podzielić między byłych partnerów.

Przed zaplanowaniem sprzedaży warto upewnić się:

 1. czy dochód z nieruchomości pokryje dodatkowe koszty bankowe za przedwczesną spłatę – niektórzy kredytodawcy naliczają wysoką opłatę, gdy chcemy spłacić dług dużo wcześniej (zależy to od warunków umowy kredytowej podpisanej przez małżonków);
 2. czy uzyskane pieniądze pokryją cały dług – wartość nieruchomości mogła spaść od czasu kupna. Kredyt mógł być też zaciągnięty w obcej walucie (jego wartość wzrosła ponad koszty mieszkania lub domu).
 • Wynajem nieruchomości

Gdy spłata kredytu poprzez sprzedaż nieruchomości wymaga dołożenia zbyt dużej kwoty, można zdecydować się na wynajęcie domu czy mieszkania, a pieniądze od lokatorów przeznaczyć na opłacenie comiesięcznych rat hipoteki. Wynajmować można do końca kredytu lub tylko do czasu, gdy sprzedaż stanie się opłacalna. Takie postępowanie wymaga jednak zgodnej decyzji rozwodzących się małżonków, co bywa trudne do uzyskania.

Wynajem może być też niekorzystny dla osób chcących podjąć inne pożyczki zaraz po rozwodzie. Do czasu spłaty całego zadłużenia byli małżonkowie będą mieli ograniczoną zdolność kredytową, więc utrudni im to choćby zakup nowych mieszkań, w których będą żyć po rozwodzie.

mieszkanie na kredyt a rozwód

Co jeśli osoba zobowiązana przez sąd do spłaty hipoteki uchyla się od spłat?

Jeśli niemożliwa jest ani sprzedaż, ani wynajem, ani przejęcie hipoteki, pozostaje liczyć na uczciwość małżonka, którego sąd wyznaczył do spłaty zobowiązań. Jeśli jednak nie będzie on uiszczać rat, bank prawdopodobnie upomni się o długi u drugiego kredytobiorcy. Zmuszony do zapłaty poszkodowany nie jest jednak całkiem na straconej pozycji. Może domagać się zwrotu kosztów od dawnego małżonka na drodze sądowej.

Rozwód a kredyt gotówkowy

Czy żona odpowiada za długi męża po rozwodzie, a mąż za długi żony? To zależy. Kredyt gotówkowy można bowiem zaciągnąć wspólnie (i otrzymać lepsze warunki lub większą kwotę) lub w pojedynkę, bez zgody współmałżonka (wówczas prawdopodobnie otrzymamy nieco gorsze warunki lub niższą kwotę).

 • Jeśli ktoś podejmie osobiste zobowiązanie kredytowe

Drugi małżonek nie będzie pociągany do odpowiedzialności za spłatę, nawet jeśli nie została sporządzona intercyza. Nie ma znaczenia, czy pożyczka została wzięta w tajemnicy lub bez zgody męża lub żony, liczy się czy na dokumencie widnieje jedno nazwisko kredytobiorcy, czy dwa.

Wyjątkiem od zasady może być zaciągnięcie kredytu w ramach zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny, tj.:

 • uiszczenia opłat mieszkaniowych i rachunków za media,
 • zakupu jedzenia i ubrań,
 • opłacenia wydatków związanych z wychowaniem dzieci,
 • zapłat za naprawę urządzeń domowych,
 • wydatków na ochronę zdrowia.

W takich przypadkach (jeśli są udokumentowane rachunkami) sąd może przychylić się do tego, by za długi odpowiedzialni byli obaj eksmałżonkowie.

 • Jeśli dług był zaciągnięty wspólnie

Odpowiedzialność za wspólne pożyczki zawsze będzie rozłożona na obie osoby (identycznie, jak w przypadku hipoteki), chyba że jedna z osób zdecyduje się na procedurę przejęcia długu.

Rozwód a raty za sprzęty lub samochód

Po rozwodzie między mężem i żoną powstaje rozdzielność majątkowa, w wyniku której (o ile wcześniej nie było intercyzy) obojgu z nich należy się połowa każdej rzeczy, którą kupili wspólnie (już po ślubie). Sprzęty i pojazdy można rozdzielić:

 • zawierając umowę cywilnoprawną

Umowa cywilnoprawna zawierana jest, gdy między małżonkami jest zgoda na konkretny podział majątku i są oni w stanie uzgodnić, co komu przypada. Przy okazji strony mogą również dogadać się, co do spłaty sprzętów, które rozdzieliły między siebie (np.: osoba, która zabiera pralkę, opłaca za nią raty).

Tę sprawę trzeba jednak uregulować dodatkowo w banku (jeśli nie chcemy polegać tylko na słowie honoru) i przejść procedurę przejmowania długu, jak w przypadku przejmowania hipoteki, tyle że w tym przypadku dług może przejąć również osoba trzecia (np. nowy partner małżonka).

Samo przydzielenie zadłużonego sprzętu jednemu z małżonków, nie wyklucza drugiego małżonka z umowy kredytowej.

 • decydując się na orzeczenie sądowe

Jeśli rozwodzący się ludzie nie są w stanie dojść do porozumienia, mogą wstąpić na drogę sądową. Sąd rozdzieli między nich majątek, w tym przedmioty obciążone kredytem. Jednak nie może tego samego zrobić z długami.

Z perspektywy banku, nawet gdy jednemu małżonkowi przypadnie obciążony kredytem samochód, drugi nie przestaje być traktowany jak dłużnik. Z tego wniosek, że nie opłaca się zrzekać rzeczy zakupionych na kredyt na rzecz współmałżonka (sądząc, że kredyt automatycznie przejdzie na niego).Straci się prawo do danego pojazdu czy sprzętu, a pozostawi na swoich barkach obowiązek kredytowy.

Co robić z rzeczami na kredyt po rozwodzie?

Jeśli zakupione na raty rzeczy nie mają charakteru sentymentalnego, najlepszym sposobem na pozbycie się kredytu jest sprzedanie danego pojazdu lub sprzętu i opłacenie zobowiązań za uzyskane pieniądze. Ewentualne nadwyżki należy podzielić między byłych małżonków po równo.

Można też zachować dany przedmiot i zgodzić się na opłacenie kredytu, ale wtedy trzeba liczyć się z koniecznością spłacenia współmałżonka. Ile będzie wynosić taka spłata? Weź wartość przedmiotu i odejmij od niej pozostałą kwotę kredytu, a następnie (w myśl zasady rozdzielności majątkowej pół na pół) podziel powstałą sumę na dwa. Tyle będziesz musiał zapłacić.

Ile należy się byłemu małżonkowi
weź pożyczkę