Jakie są koszty pierwszej i kolejnej pożyczki?

W przypadku, gdy nie spłacisz pożyczki w terminie, mogą zostać naliczone odsetki karne za opóźnienia w spłacie.