Dlaczego Twój wniosek został odrzucony?

Jednąz przyczyn decyzji odmownej jest również Zastrzeżenie Numeru PESEL. Jeżeli twój numer Pesel został przez Ciebie zastrzeżony, możesz to zastrzeżeniecofnąć w dowolnym momencie i (ponownie) złożyć wniosek o pożyczkę. Sprawdź, jak cofnąć zastrzeżenie numeru Pesel