Dlaczego Twój wniosek został odrzucony?

Jeżeli nie spełniasz wymaganych warunków lub spóźniasz się ze spłatą wcześniejszej pożyczki, Twój wniosek może zostać odrzucony.