Co jeśli termin spłaty pożyczki przypada w weekend lub dzień wolny?

Jeżeli termin spłaty Twojej pożyczki przypada w weekend lub dzień wolny od pracy, to zgodnie z zaakceptowanymi warunkami umowy, zostaje on przesunięty na najbliższy dzień roboczy.