PROMOCJA dla stałych Klientów VIVUS!

Tylko teraz możesz wziąć taniej kolejną pożyczkę! Jak to zrobić?

  1. Zaloguj się na swój Profil Klienta lub zadzwoń na naszą infolinię w Czasie Trwania Promocji,
  2. Złóż wniosek o kolejną pożyczkę w Czasie Trwania Promocji za pośrednictwem Profilu Klienta lub konsultanta Vivus podczas rozmowy telefonicznej,
  3. Prowizja od pierwszej wypłacanej kwoty w ramach kolejnej pożyczki zostanie automatycznie pomniejszona podczas składania wniosku o pożyczkę!

Ważne! Twój Rabat obejmuje prowizję na pierwszą wypłaconą w ramach umowy kwotę. W przypadku wypłaty Pożyczki jednorazowo w wysokości Całkowitej Kwoty Pożyczki – Rabat na prowizję obejmuje prowizję dla całej Pożyczki. Jeżeli jednak zdecydujesz się na wypłatę Pożyczki w Transzach – Rabat na prowizję zostanie udzielony wyłącznie na prowizję od kwoty wypłacanej jako pierwsza (pierwsza wypłata w ramach danej Umowy), Rabat na prowizję nie będzie natomiast udzielony na prowizję od kolejnych Transz Pożyczki.

Informacja o wysokości rabatu na prowizję od pierwszej wypłacanej kwoty kolejnej pożyczki oraz o czasie obowiązywania danej Promocji wysyłana jest na Twój adres e-mail widniejący na dzień wysyłki w systemie Vivus. Informacje o Promocji mogą zostać również przekazywane w wiadomości SMS lub na stronie internetowej Vivus.pl.

Rabat na prowizję przy udzieleniu kolejnej pożyczki jest ważny wyłącznie w Czasie Trwania Promocji, o którym Uczestnik jest informowany w jeden z ww. sposobów. Złożenie wniosku o kolejną Pożyczkę po upływie Czasu trwania Promocji spowoduje naliczenie prowizji w standardowej wysokości.

Nie zwlekaj, sprawdź!

Weź tańszą pożyczkę

Regulamin wykorzystania Kodu Rabatowego w ramach Promocji znajdziesz poniżej

PDF
Regulamin Promocji Weź pożyczkę z rabatem

Promocje dot. rabatu na prowizję za udzielenie kolejnej  pożyczki dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które przed przystąpieniem do danej Promocji miały już wcześniej zawartą z Soonly Finance sp. z o.o. przynajmniej jedną umowę o pożyczkę. Organizatorem Promocji i pożyczkodawcą jest Soonly Finance sp. z o.o. Każda z Promocji dotyczy kolejnych pożyczek udzielonych w czasie trwania promocji przez stronę www.vivus.pl, w aplikacji mobilnej Vivus lub przez telefon pod numerem 660 600 700 i polega na udzieleniu Pożyczkobiorcy rabatu na prowizję od pierwszej kwoty wypłacanej w ramach pożyczki. Warunkiem skorzystania z Promocji jest otrzymanie informacji o Promocji od Organizatora oraz złożenie w czasie trwania Promocji wniosku o kolejną pożyczkę. W przypadku wypłaty pożyczki w Transzach, Rabat udzielany jest wyłącznie na pierwszą wypłacaną kwotę, Rabat nie obejmuje prowizji za wypłatę kolejnych Transz pożyczki. Złożenie wniosku o kolejną Pożyczkę po upływie Czasu trwania danej Promocji spowoduje naliczenie prowizji w standardowej wysokości, bez uwzględnienia Rabatu. Wartość dostępnego Rabatu, Czas trwania Promocji wskazany jest każdorazowo w informacji e-mail dot. danej Promocji. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.


.