W tym rozdziale masz możliwość zapoznania się z głównymi warunkami umowy Vivus.pl

Pożyczka Vivus.pl jest dostępna na stronie www.vivus.pl dla osób fizycznych, które:

I to już wszystko. Zaczekaj na decyzję.

Musisz posiadać:
 • telefon komórkowy, oraz
 • własne konto bankowe. Pamiętaj – to konto musi należeć wyłącznie do Ciebie. W przeciwnym razie nie będziemy mogli udzielić Ci pożyczki.

Po pożyczkę można zgłosić się m.in. na 2 poniżej wskazane sposoby:
 • na swoim profilu użytkownika w Vivus.pl,
 • telefonicznie kontaktując się z konsultantem Działu Obsługi Klienta.

• Vivus.pl zachowuje prawo do odmówienia udzielenia pożyczki bez wyjaśnienia przyczyny odmowy.
 • Po przyznaniu pożyczki, wykonamy przelew na Twoje konto.

 • Wszystkie informacje dotyczące: zgłoszenia pożyczkobiorcy, rachunków, płatności, itp. znajdziesz na profilu użytkownika na www.vivus.pl.
 • W tym samym czasie możesz może mieć tylko jedną pożyczkę. Kwotę dodatkową możesz dobrać jedynie do wysokości swojego limitu.
 • Jeżeli pożyczkę spłacisz w terminie, możesz ubiegać się o kolejną.
 • Pożyczka powinna być spłacana w terminie, zgodnie z zawartą Umową.
 • Zgodnie z Umową masz możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki.
 • Dbaj o terminową spłatę. Za opóźnienie mogą być naliczone opłaty karne.
 • Wspólnie z Tobą jesteśmy zobowiązani przestrzegać i wypełniać warunki naszej wspólnej Umowy, zawartej pomiędzy Tobą a nami – Vivus.pl.
 • Przed złożeniem wniosku oceń swoją zdolność spłacenia pożyczki!