PROMOCJA dla stałych Klientów VIVUS!

Tylko teraz możesz wziąć taniej kolejną pożyczkę! Jak to zrobić?

  1. Spłać przeterminowaną pożyczkę wynikającą z posiadanej przez Ciebie aktywnej Umowy Pożyczki.
  2. Zaloguj się na swój Profil Klienta lub zadzwoń na naszą infolinię w Czasie Trwania Promocji,
  3. Wpisz swój Kod w odpowiednie miejsce na Profilu Klienta lub podaj go konsultantowi Vivus podczas składania wniosku o kolejną pożyczkę w trakcie rozmowy telefonicznej,
  4. Prowizja od wypłaconej kolejnej kwoty pożyczki zostanie automatycznie pomniejszona podczas skłądania wniosku o pożyczkę!

Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wyniku oceny zdolności kredytowej.

Weź tańszą pożyczkę

Ważne! Twój Kod Rabatowy obejmuje prowizję na pierwszą wypłaconą w ramach umowy kwotę. W przypadku wypłaty Pożyczki jednorazowo w wysokości Całkowitej Kwoty Pożyczki – Rabat na prowizję obejmuje prowizję dla całej Pożyczki. Jeżeli jednak zdecydujesz się na wypłatę Pożyczki w Transzach – Rabat na prowizję zostanie udzielony wyłącznie na prowizję od kwoty wypłacanej jako pierwsza (pierwsza wypłata w ramach danej Umowy), Rabat na prowizję nie będzie natomiast udzielony na prowizję od kolejnych Transz Pożyczki.

Przykład: Całkowita Kwota Pożyczki wynosi 7500 zł, Uczestnik we Wniosku o kolejną Pożyczkę wniósł o natychmiastową wypłatę tylko części z dostępnej Całkowitej Kwoty Pożyczki w kwocie 3000 zł, pozostała kwota 4500 zł może zostać wypłacona w ramach kolejnych Transz Pożyczki – w tym przypadku Rabat na prowizję udzielany jest wyłącznie na prowizję od pierwszej wypłacanej kwoty 3000 zł.

Informacja o wysokości rabatu na prowizję za udzielenie kolejnej pożyczki oraz o czasie obowiązywania danej Promocji wysyłana jest na Twój adres e-mail widniejący na dzień wysyłki w systemie Vivus. Informacje o Promocji mogą zostać również przekazywane w wiadomości SMS lub na stronie internetowej Vivus.

Jeżeli Kod Rabatowy utracił ważność, zostaniesz o tym poinformowany, po jego wpisaniu, na swoim Profilu Klienta.

Nie zwlekaj, sprawdź!

Regulamin wykorzystania Kodu Rabatowego w ramach Promocji znajdziesz poniżej

PDF
Regulamin Promocji Rabat na kolejną pożyczkę 5%

Promocje z wykorzystaniem Kodów Rabatowych na prowizję za udzielenie kolejnej pożyczki skierowane są do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które na dzień przesłania informacji o Promocji mają aktualnie zawartą z Soonly Finance sp. z o.o. aktywną umowę o pożyczkę. Organizatorem Promocji i pożyczkodawcą jest Soonly Finance sp. z o.o. Każda z Promocji dotyczy kolejnych pożyczek udzielonych w czasie trwania promocji przez stronę www.vivus.pl, w aplikacji mobilnej Vivus lub przez telefon pod numerem 660 600 700 i polega na udzieleniu Pożyczkobiorcy rabatu na prowizję od pierwszej kwoty wypłacanej w ramach pożyczki wnioskowanej z wykorzystaniem Kodu Rabatowego. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wykorzystanie w czasie trwania Promocji Kodu Rabatowego podczas składania wniosku o kolejną pożyczkę. W przypadku wypłaty pożyczki w Transzach, Rabat udzielany jest wyłącznie na pierwszą wypłacaną kwotę, Rabat nie obejmuje prowizji za wypłatę kolejnych Transz pożyczki. Wartość Rabatu, Czas trwania Promocji i termin ważności Kodu Rabatowego (o ile okres ważności Kodu Rabatowego jest inny niż okres obowiązywania danej Promocji) wskazany jest każdorazowo w informacji dot. danej Promocji. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.


Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnejVivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 313,58% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 5400 zł; całkowita kwota do zapłaty 6068,34 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 19%; całkowity koszt pożyczki 668,34 zł (prowizja 584,01 zł, odsetki 84,33 zł); umowa na 30dni. Stan na 07.09.2023 r.

.