Powrót

Zaległy urlop – do kiedy go wykorzystać i jak zamienić go na ekwiwalent pieniężny?

19.11.2018
Zaległy urlop – do kiedy go wykorzystać i jak zamienić go na ekwiwalent pieniężny?
Autor
Anna Dobrzanska

Urlop wypoczynkowy powinien być w pełni wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jednak z różnych przyczyn (zarówno tych zależnych od pracodawcy, jak i tych, za które odpowiada sam zatrudniony) może zdarzyć się, że nie zostanie w pełni wyczerpany. Do kiedy należy odebrać zaległe dni wolne? Komu przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Jak wyliczyć jego kwotę?

Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop?

Jeśli pracownik nie wykorzystał prawa do odpoczynku w danym roku, pracodawca ma obowiązek udzielić mu całego zaległego urlopu wypoczynkowego w następnym roku kalendarzowym. Ma na to czas do września następnego roku, na który „przeszedł” urlop, inaczej pracodawcy będzie grozić grzywna pieniężna (co najmniej 1000 zł).

Co się dzieje z niewykorzystanym urlopem?

Mimo kar dla pracodawców często zdarza się, że pracownicy i tak nie wykorzystują wszystkich dni wolnych. Wówczas zaległy urlop ulega przedawnieniu. Dzieje się to jednak dopiero po 3 latach od ostatecznego terminu na wykorzystanie należnych dni wolnych (30 września roku, na który „przeszedł”). Do tego czasu pracownik ma pełne prawo, by złożyć roszczenie o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego.

Komu przysługuje ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje wyłącznie przy zakończeniu stosunku pracy, czyli np.:

  • z powodu rozwiązania umowy,
  • z powodu wygaśnięcia umowy
  • kiedy pracownik nabył świadczenia emerytalne.

Ekwiwalentu nie może zażądać pracownik, który wciąż pracuje dla danej firmy (wciąż jest związany umową o pracę z pracodawcą), a któremu nie umożliwiono odebrania dni wolnych lub który nie chciał skorzystać z urlopu w przepisowym terminie.

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

By ustalić wysokość kwoty ekwiwalentu za jeden dzień urlopu wypoczynkowego, należy obliczyć najpierw:

  • podstawę ekwiwalentu pieniężnego

Jest ona obliczana poprzez dodanie do siebie:

  • przysługującego pracownikowi miesięcznego wynagrodzenia w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu, (co oznacza, że po podwyżce ekwiwalent jest wyliczany od nowej wyższej pensji);
  • dodatkowych składników wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacanych w okresie poprzednich 3 miesięcy (w przeciętnej wysokości z tego okresu), czyli np.: dodatków, premii uznaniowych, nadgodzin, prowizji, nagród;
  • przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc składniki wynagrodzenia wypłacone w okresie poprzednich 12 miesięcy (w średniej wysokości z tego okresu), czyli np. premii kwartalnych.
Jak wyliczyć podstawę ekwiwalentu za zaległy urlop - przykład

Uwaga: Kwota wynagrodzenia brana pod uwagę przy wyliczaniu ekwiwalentu to zawsze ta suma, która przysługuje pracownikowi w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. To oznacza, że po podwyżce brana jest pod uwagę wyższa pensja.

  • współczynnik urlopowy

Jest różny w zależności od wymiaru pracy zatrudnionego oraz danego roku, na który przypadał urlop. By go obliczyć, należy wziąć liczbę wszystkich dni w danym roku i odjąć od niej ilość niedziel, świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy (np. sobót, jeśli pracownik nie musi pracować w soboty). Powstały wynik dzieli się przez 12 miesięcy.

Jak wyliczyć współczynnik urlopowy w danym roku - przykład

Mając wszystkie niezbędne dane, należy podzielić podstawę ekwiwalentu przez współczynnik urlopowy. Przykładowo jeśli w 2018 roku podstawa ekwiwalentu wyniosła 3190 zł. To przy współczynniku pełnoetatowym 20, 92 zł ekwiwalent za dzień urlopu wyniesie 152 zł i 49 gr. Przy 8 godzinnym trybie pracy, wychodzi 19 zł 06 gr za godzinę.

: Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 2018
No items found.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 100 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 100 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 15.02.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ