termin spłaty pożyczki

Termin spłaty pożyczki

Termin spłaty pożyczki to określona w umowie pożyczki data, która wyznacza czas uregulowania zobowiązania.

W przypadku pożyczek krótkoterminowych, czyli chwilówek, najczęściej jest to 30 dni, a jeśli chodzi o pożyczki ratalne, części należności mogą być spłacane nawet 36 miesięcy.

Każda umowa powinna regulować kwestię opóźnienia w spłacie. U wielu pożyczkodawców istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty o 7, 14 lub 30 dni. W umowie zazwyczaj znajduje się również zapis, który określa, ile razy można skorzystać z tej opcji.

Odsetki za opóźnienie  w spłacie  pożyczki mogą być naliczane bez względu na to, czy klient zawarł umowę z bankiem, czy z firmą pozabankową.

Kwestię dotyczącą wysokości odsetek reguluje kodeks cywilny:

  • maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie może być wyższa niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym;
  • odsetki za opóźnienie wynoszą 7%, zatem maksymalne odsetki za opóźnienie to 14% (stan na 2018 rok).