płaca minimalna

Płaca minimalna 2020 – o ile wzrosła i na co to wpływa?

W 2020 roku płaca minimalna wzrosła o 350 zł (15,6 % w górę) i obecnie wynosi 2600 zł brutto, a  1920,62 zł netto. W 2019 roku kwota najniższej krajowej wynosiła 2250 złotych brutto, czyli około 1634 netto. Wysokość płacy minimalnej wpływa na wysokość niektórych świadczeń. Wśród osób, które mogą skorzystać na corocznej zmianie, są między innymi pracownicy nocnych zmian, a także dłużnicy. Sprawdź, czy podwyżka płacy minimalnej jest korzystna również dla ciebie.

Pożyczka Vivus

Podwyżka płacy minimalnej – dla kogo jest korzystna?

 Powody do radości mogą mieć osoby pracujące w nocy. Zgodnie z kodeksem pracy, przysługuje im dodatek w wysokości nie mniejszej niż 20% stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. A więc dodatek do każdej godziny pracy w porze nocnej będzie wynosić ok. 3,4 zł.

·         Warto wiedzieć, że wzrost pensji obejmuje też osoby pracujące na umowach zlecenie. Stawka godzinowa dla tych pracowników wynosi 17 zł za godzinę (w 2019 wynosiła 14,70 zł, a w 2018 – 13,70 zł).

·         Zyskują także pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy (na pół etatu, 1/4 etatu itp.). Płaca minimalna jest proporcjonalna do wymiaru czasu ich pracy, jeśli więc najniższa pensja wynosi 2600 zł brutto, to pracownik zatrudniony na pół etatu będzie musiał zarobić w 2020r. 1300 zł brutto, a więc połowę płacy minimalnej.

·         Wraz ze wzrostem najniższej krajowej wzrosła minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Wynosi ona co najmniej równowartość najniższej krajowej brutto, po odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne wynoszącej 13,71% tego wynagrodzenia, czyli ok. 2244 zł.

·         Podwyżka płacy minimalnej poprawi też sytuację osób, którym część wypłaty zajął komornik. Zgodnie z prawem bowiem wynagrodzenie minimalne jest kwotą wolną od zajęć komorniczych (nie dotyczy to jednak dłużników alimentacyjnych).

płaca minimalna 2020

Najniższa krajowa a trudne sytuacje w pracy

1. Grupowe zwolnienia

Na podwyżce pensji minimalnej w 2020 roku korzystają osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji za sprawą pracodawcy. Jeśli utraciłeś pracę w ramach zwolnienia grupowego, przysługuje ci odprawa w maksymalnej wysokości 15-krotności najniższej krajowej, a więc po podwyżce górna granica odpraw wzrosła do 39 000 zł ( w 2019 kwota ta wynosiła 33 750 złotych, a w 2018 roku – 31 500 zł brutto).

2. Czasowe wstrzymanie działalności

Zwolnienie nie jest jednak jedyną trudną sytuacją, jaka może cię spotkać w pracy. Istnieje możliwość, że w zakładzie, gdzie jesteś zatrudniony, dojdzie do tak zwanego przestoju, czyli do czasowego wstrzymania działalności. Wówczas pracodawca musi i tak płacić ci wynagrodzenie za tak zwany czas gotowości do pracy. Twoja pensja nie może być wtedy niższa niż wysokość płacy minimalnej, czyli 2600 złotych brutto.

3. Odszkodowania

Jeśli natomiast w pracy spotkała cię dyskryminacja lub mobbing, wówczas sąd przyzna ci odszkodowanie, którego dolną granicę stanowi najniższa krajowa. Oczywiście istnieje możliwość otrzymania większej kwoty.

Dla kogo podwyżka płacy minimalnej jest niekorzystna?

Podwyżka płacy minimalnej z pewnością nie ucieszy właścicieli przedsiębiorstw, którzy płacą swoim pracownikom minimalne pensje. W przypadku płacy minimalnej w wysokości 2600 złotych brutto całkowity koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy analogicznie wzrasta.

A co z osobami, które dopiero rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej? Mają oni prawo do niższych składek ZUS. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z chorobowym przy samozatrudnieniu stanowi w ich przypadku kwota 30% płacy minimalnej. A zatem świeżo upieczonych przedsiębiorców czekają nieco większe wydatki na ZUS.

Czego się nie wlicza do płacy minimalnej?

Warto wiedzieć także, że zgodnie z ustawą do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się:

nagrody jubileuszowej,

·         odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

·         wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

·         dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Szybka pożyczka

Informacje zawarte w artykule aktualne na dzień 21.03.2020

Źródła:

https://www.gov.pl/web/premier/rozporzadzenie-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2020-r

https://www.gov.pl/web/rodzina/placa-minimalna-w-gore-rada-ministrow-przyjela-rozporzadzenie

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne