płaca minimalna

Płaca minimalna – o ile wzrośnie i na co to wpłynie?

W 2018 roku kwota płacy minimalnej wynosi 2100 złotych brutto, czyli około 1500,30 netto. Z początkiem 2019 roku wzrośnie co najmniej do kwoty 2200 zł brutto (czyli 1613 zł na rękę). Wysokość płacy minimalnej wpływa na wysokość niektórych świadczeń. Wśród osób, które mogą skorzystać na corocznej zmianie, są między innymi ludzie rozpoczynający karierę, pracownicy nocnych zmian, a także dłużnicy. Sprawdź, czy podwyżka płacy minimalnej jest korzystna również dla ciebie.

 

Pożyczka Vivus

 

Podwyżka płacy minimalnej – dla kogo jest korzystna?

 

 • Powody do radości mogą mieć przede wszystkim młodzi pracownicy wchodzący na rynek pracy. Przed 2017 rokiem ich wynagrodzenie w pierwszym roku aktywności zawodowej nie mogło być niższe niż 80% pensji minimalnej. Od 2018 roku kwota ta wzrosła do 100% stawki. A zatem, biorąc pod uwagę wzrost najniższej krajowej, wrośnie także ich wynagrodzenie.
 • Na zmianie skorzystają też osoby pracujące w nocy. Zgodnie z kodeksem pracy, przysługuje im dodatek w wysokości nie mniejszej niż 20% stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. A więc dodatek do każdej godziny pracy w porze nocnej będzie wynosić od 2,50 do 2,70 zł (w zależności od ilości dni pracujących w danym miesiącu).
 • Warto wiedzieć, że wzrosną też pensje osób pracujących na umowach zlecenie oraz samozatrudnionych. Stawka godzinowa dla tych pracowników wynosić będzie 14,50 zł za godzinę (w 2018 wynosi 13,70 zł).
 • Zyskają także pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy (na pół etatu, 1/4 etatu itp.). Płaca minimalna jest proporcjonalna do wymiaru czasu ich pracy, jeśli więc najniższa pensja będzie wynosić 2200 zł brutto, to pracownik zatrudniony na pół etatu będzie musiał zarobić w 2019 r. 1110 zł brutto, a więc połowę płacy minimalnej.
 • Wraz ze wzrostem najniższej krajowej wzrośnie minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Wynosić ona będzie co najmniej równowartość najniższej krajowej brutto, po odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne wynoszącej 13,71% tego wynagrodzenia.
 • Podwyżka płacy minimalnej poprawi też sytuację osób, którym część wypłaty zajął komornik. Zgodnie z prawem bowiem po wszystkich potrąceniach do kieszeni pracownika musi trafiać wypłata w wysokości co najmniej 90% najniższej płacy, a przy potrąceniach zaliczek firmowych – co najmniej 75%. A więc w 2019 roku pracownik otrzyma pensję na poziomie odpowiednio 1998 zł lub 1665 zł brutto.

płaca minimalna

Najniższa krajowa a trudne sytuacje w pracy

 

1. Grupowe zwolnienia

Na podwyżce pensji minimalnej w 2018 roku skorzystają osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji za sprawą pracodawcy. Jeśli utraciłeś pracę w ramach zwolnienia grupowego, przysługuje ci odprawa w maksymalnej wysokości 15-krotności najniższej krajowej, a więc po podwyżce górna granica odpraw wzrośnie do 33 300 złotych (w 2018 roku ta kwota wynosi 31 500 zł brutto).

 

2. Czasowe wstrzymanie działalności

Zwolnienie nie jest jednak jedyną trudną sytuacją, jaka może cię spotkać w pracy. Istnieje możliwość, że w zakładzie, gdzie jesteś zatrudniony, dojdzie do tak zwanego przestoju, czyli do czasowego wstrzymania działalności. Wówczas pracodawca musi i tak płacić ci wynagrodzenie za tak zwany czas gotowości do pracy. Twoja pensja nie może być wtedy niższa niż wysokość płacy minimalnej, czyli 2200 złotych brutto.

 

3. Odszkodowania

Jeśli natomiast w pracy spotkała cię dyskryminacja lub mobbing, wówczas sąd przyzna ci odszkodowanie, którego dolną granicę stanowi najniższa krajowa. Oczywiście istnieje możliwość otrzymania większej kwoty.

 

Dla kogo podwyżka płacy minimalnej jest niekorzystna?

 

 • Podwyżka płacy minimalnej z pewnością nie ucieszy właścicieli przedsiębiorstw, którzy płacą swoim pracownikom minimalne pensje. W przypadku płacy minimalnej w wysokości 2200 złotych brutto całkowity koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy analogicznie wzrośnie.
 • A co z osobami, które dopiero rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej? Mają oni prawo do niższych składek ZUS. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z chorobowym przy samozatrudnieniu stanowi w ich przypadku kwota 30% płacy minimalnej. A zatem świeżo upieczonych przedsiębiorców czekają nieco większe wydatki na ZUS.

 

Czego się nie wlicza do płacy minimalnej?

 

Warto wiedzieć także, że zgodnie z ustawą do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się:

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

 

Szybka pożyczka

Informacje zawarte w artykule aktualne na dzień 26.06.2018