Odstąpienie od umowy kredytowej

Odstąpienie od umowy kredytowej – jak zrezygnować z pożyczki?

Zbyt pochopnie wziąłeś kredyt? Zmieniły ci się plany? A może zorientowałeś się, że otrzymana pożyczka jest niezgodna z warunkami zobowiązania, które znajdują się w umowie? Nie martw się, możesz odstąpić od umowy pożyczki. Kiedy jest to możliwe? Jak zrezygnować z pożyczki? Jakie są tego skutki?


Rezygnacja z pożyczki – kiedy jest możliwa?

szybka pożyczka

Zgodnie z prawem zasadą jest, że każdy pożyczkobiorca decydujący się na kredyt konsumencki (do 255 550 zł albo równowartości tej kwoty w innej walucie) może odstąpić od umowy pożyczkowej w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Tyle czasu ma na złożenie oświadczenia do banku lub firmy, która udzieliła pożyczki. Klient nie musi podawać w nim żadnych przyczyn swojego postępowania. Rezygnacja może być podyktowana nawet pochopnym podjęciem decyzji o kredycie czy zmianą planów (np. dowiadujemy się, że jednak nie dostaniemy urlopu, by pojechać na wycieczkę, na którą chcieliśmy wziąć kredyt, więc przestaje on być nam potrzebny).

Oczywiście 14 dni to minimalny okres na złożenie takiego oświadczenia (nie może być krótszy). Zdarza się, że banki i firmy pożyczkowe wydłużają swoim klientom czas na rezygnację. Wówczas dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w umowie pożyczkowej. Zanim podpiszemy taki dokument, warto go dokładnie przeczytać i upewnić się, jakie są ostateczne terminy.

 • Jeśli wyślemy formularz w odpowiednim czasie (w zgodzie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim), wówczas pożyczkodawca nie będzie miał prawa podważyć naszej rezygnacji z umowy, a my będziemy zobowiązani do oddania całej pożyczonej kwoty w ciągu 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Jeżeli przekroczymy dozwolony czas rezygnacji z pożyczki, niestety będziemy musieli ją przyjąć i spłacić według ustalonego w umowie harmonogramu. W razie problemów ze spłatą możemy jednak zwrócić się do pożyczkodawcy z prośbą o prolongatę terminu spłaty (przedłużenie terminu spłaty pożyczki).

Jak odstąpić od umowy kredytowej?

By zrezygnować z umowy pożyczki, musimy wypełnić formularz odstąpienia od umowy. Jeśli umowa pożyczki nie zawiera wzoru takiego formularza, to możemy przygotować dokument również samodzielnie. Pismo warto by zatytułować jako „Odstąpienie od umowy” i podać w nim:

 1. nasze dane osobowe,
 2. numer umowy pożyczki,
 3. datę zawarcia umowy,
 4. wyraźne oświadczenie, że odstępujemy od umowy pożyczki,
 5. datę wpłynięcia środków na nasze konto,
 6. wysokość pożyczki,
 7. okres kredytowania,
 8. krótkie powołanie się na 5 rozdział Ustawy o kredycie konsumenckim.
Ustawa o kredycie konsumenckim - infografika

Skutki zrezygnowania z pożyczki

Rezygnując z kredytu, zobowiązujemy się do zwrotu całej przelanej nam przez pożyczkodawcę kwoty w ciągu 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od pożyczki. Bank lub firma pożyczkowa nie może jednak obarczyć nas żadnymi kosztami manipulacyjnymi związanymi z rezygnacją ze zobowiązania.

Reklamacja pożyczki – jak jej dokonać?

Pożyczkę można też zareklamować z powodu niezgodności z umową. Jeśli otrzymaliśmy zobowiązanie na innych warunkach niż te, które przejęliśmy, możemy złożyć reklamację. Zgodnie z prawem może ona być złożona listownie, drogą elektroniczną lub ustnie, jednak odpowiedź od banku czy firmy pożyczkowej musi być nam dostarczona w formie pisemnej (elektronicznie tylko wtedy, jeśli wyrazimy na to zgodę).

Banki lub firmy pożyczkowe zwykle udostępniają gotowe wnioski reklamacyjne. Możemy jednak wypisać dokument także samodzielnie. Powinny się w nim znaleźć:

 1. nasze dane osobowe,
 2. numer umowy pożyczkowej,
 3. data zawarcia pożyczki,
 4. zwięzłe przedstawienie zdarzenia (zastrzeżenie dotyczące usług świadczonych przez pożyczkodawcę),
 5. skany dokumentów, na które się powołujemy w celu udowodnienia niezgodności pożyczki z umową (np. wyciąg z banku potwierdzający opóźnienie z przelaniem kwoty pożyczki),
 6. konkretne żądania, których spełnienia oczekujemy od pożyczkodawcy (np. korektę wartości prowizji na zgodną z przyjętymi warunkami umowy).

By rozpatrzono naszą reklamację, wniosek nie tylko musi zawierać wszystkie niezbędne informacje, ale również nie może być bezpodstawny. Upewnijmy się, czy nasze wątpliwości nie wynikają z nieznajomości umowy lub zbyt pobieżnego jej przeczytania. Pamiętajmy też, że musimy mieć dowody na to, że warunki, jakie przyjęliśmy, nie zgadzają się z otrzymanym zobowiązaniem (np. wykaz bankowy, że otrzymana kwota pożyczki jest mniejsza niż wnioskowana).

Rezygnacja z zakupu na raty

Rezygnacja z zakupu na raty również jest formą odstąpienia od umowy pożyczkowej. Osobę, która chce tego dokonać, obowiązuje 14-dniowy okres odwołania (liczony od momentu podpisania dokumentu). W przypadku złożenia wniosku o rezygnację ze spłaty ratalnej sklep może zażądać:

 • zwrotu kupionego sprzętu – jeśli sprzęt nie był jeszcze rozpakowany i użytkowany i jego stan jest nienaruszony;
 • uregulowania należności za sprzęt – najczęściej sklep nie chce przyjąć wydanego sprzętu i życzy sobie zapłaty w formie gotówki.
weź pożyczkę