jak wyczyścić BIK

Czyszczenie BIK? Czy można wyczyścić złą historię kredytową?

Dowiedz się, czy da się wyczyścić historię kredytową. Czy można usunąć niekorzystny wpis w BIKU? Kiedy z rejestru znikają informacje o nieterminowych spłatach? Jakie dane da się zmienić za pomocą wniosku do Biura Informacji Kredytowej? Czemu nie warto ufać tzw. czyścicielom BIK?


Czyszczenie BIK – co to znaczy?

Mówienie o „czyszczeniu BIK” jest skrótem myślowym i sugeruje, że możemy w dowolnej chwili usunąć kłopotliwe informacje o naszej historii kredytowej. W praktyce nie wygląda to jednak w ten sposób. BIK nie daje możliwości zmiany treści w swojej bazie, jest bowiem wyłącznie administratorem danych i publikuje tylko to, co przekazują mu niezależne podmioty takie, jak banki, firmy pożyczkowe i SKOK-i.

szybka pożyczka

Jak BIK przechowuje dane? Kiedy dostaje się negatywny wpis?

Informacje o twoich zobowiązaniach trafiają o do rejestru BIK (Biura Informacji Kredytowej) z chwilą złożenia wniosku o kredyt (nawet jeśli jest to tylko zakup ratalny). Następnie baza jest aktualizowana zgodnie z tym, czy odpowiednio wywiązujesz się ze zobowiązania, czy może spóźniasz się z opłatami.

Dane na temat rzetelnego dokonywania spłaty nie są dostępne dla żadnych instytucji finansowych, chyba że wcześniej wyrazisz na to zgodę (może to podnieść twoje szanse na uzyskanie kredytu).

Spóźnienie się ze spłatą oznacza negatywny wpis do rejestru, jeśli:

  • opóźnienie w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy wynosiło powyżej 60 dni,
  • minęło 30 dni od poinformowania dłużnika o zamiarze przetwarzania informacji jego dotyczących w BIK.

BIK będzie przechowywał negatywną informację aż przez 5 lat (liczone od momentu całkowitego spłacenia danej pożyczki). Przed upłynięciem tego czasu niemożliwym jest usunięcie wpisu z rejestru.

Czy można zmienić lub usunąć dane z BIK?

Tak. Nie należy jednak nazywać tego „czyszczeniem” historii kredytowej, ponieważ nie da się usunąć aktualnych danych z Biura Informacji Kredytowej (dotyczących trwających zobowiązań finansowych lub dotyczących nieterminowych spłat w okresie ostatnich 5 lat). Można jedynie:

  • odwołać zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie – jeśli wcześniej udzieliłeś pozwolenia na ujawnianie takich informacji bankom i firmom pożyczkowym możesz wystąpić z wnioskiem do BIKU o jego cofnięcie. Pamiętaj jednak, że dane o spłaconych terminowo kredytach wpływają korzystnie na procesy przyznawania pożyczek i może być to dla ciebie zupełnie nieopłacalne;
  • złożyć wniosek o poprawienie błędnych informacji na swój temat – jeśli nazwisko jest przekręcone lub masz wpisaną złą datę urodzenia, BIK poprawi te informacje.

Dane o niespłaconym kredycie można usunąć dopiero po 5 latach od momentu całkowitego rozliczenia się z pożyczkodawcą (o ile BIK wciąż będzie je przechowywał). W tym celu również trzeba wystosować wniosek.

czy można wyczyścić BIK

Gdzie składa się wniosek o usunięcie danych z BIKU?

Wnioski o zmianę informacji w Biurze Informacji Kredytowej składa się do instytucji, która przekazała twoje dane do BIKU. Jak już wspominaliśmy, rejestr jest tylko administratorem danych, więc bez dokumentu podpisanego przez bank, firmę pożyczkową, czy SKOK nie może wprowadzić korekty do swojej bazy.

Czyszczenie BIK – na czym to polega?

Jeśli spotkasz się z ofertą tzw. „czyścicieli BIK”, którzy obiecują zlikwidowanie negatywnej historii kredytowej z bazy danych, nie korzystaj z niej. Firmy deklarujące podobną „pomoc” żerują na zdesperowanych kredytobiorcach, żądając od nich niemałych opłat za działania, które osoba z wpisem w BIKU spokojnie mogłyby wykonać samodzielnie.

Jak działają „czyściciele” BIKU?

  • Zgłaszają, że bank lub inna instytucja poinformowała Bazę Informacji Kredytowej przedwcześnie – faktyczniebywa, żeinformacja o nieterminowej spłacie pojawi się w BIKU przed upływem 60 dni opóźnienia i 30 od wysłania napomnienia o zapłacie. Możesz jednak samodzielnie podważyć zasadność takiego wpisu (powołując się na błąd w procedurze), wystosowując wniosek do banku lub firmy pożyczkowej;
  • Występują o restrukturyzację długu – może to być np. skonsolidowanie pożyczki, by ułatwić jej spłacenie. To jednak również z powodzeniem możesz wykonać samodzielnie;
  • Występują o usunięcie informacji o terminowo spłaconych kredytach – dane zostają usunięte, ale w gruncie rzeczy nie będzie to dla ciebie korzystne. Jeśli spłaciłeś jakieś kredyty terminowo, może ci to tylko pomóc przy wniosku o kolejną pożyczkę;
  • Wystąpić o usunięcie nieprawidłowych danych – mało znaczących dla banków pomyłek takich jak literówki w imieniu czy nazwisku lub błędne daty.
weź pożyczkę