Powrót

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość – kiedy jest możliwe?

13.5.2021
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość – kiedy jest możliwe?
Autor
Anna Dobrzanska

Obecnie wiele umów zawieramy za pośrednictwem Internetu lub telefonu – czyli na odległość. Sugerujemy się zdjęciami produktów, czytamy ich opisy i radzimy się opinii konsultantów. Nie zawsze jednak produkt lub usługa pokrywa się z naszymi oczekiwaniami. Zdarza się również tak, że po przemyśleniu transakcji chcemy jednak z niej zrezygnować. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy można odstąpić od umowy zawartej na odległość i na jakich zasadach?

Przejdź do sekcji:

 1. Umowa zawarta na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa – co to jest?
 2. Umowa zawarta przez Internet
 3. Umowa zawarta przez telefon/SMS
 4. Umowa zawarta przez email
 5. Umowa zawarta przez kuriera
 6. Kiedy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość?
 7. W jakim terminie można odstąpić od umowy zawartej na odległość?
 8. Oświadczenie lub wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość – jakie informacje zawrzeć?
 9. Kiedy nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Umowa zawarta na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa – co to jest?

Każdy zakup produktu, usługi czy zaciągnięcie zobowiązania, jest formą zawarcia umowy. Ma to miejsce nawet wtedy, gdy robimy zakupy w lokalnym sklepie spożywczym lub decydujemy się na zakup nowych butów. Mamy tu do czynienia z zawarciem porozumienia dwóch stron, które po ustaleniu i przedstawieniu praw i obowiązków, zawierają transakcję akceptując warunki. Oczywiście, w przypadku zwykłych zakupów interesuje nas głównie cena i jakość produktu, a transakcja zawierana jest szybko. Sytuacja wymaga więcej uwagi, gdy mamy podpisać umowę dotyczącą usługi telekomunikacyjnej, pożyczki online lub wynajęcia mieszkania.

Nie wszystkie umowy zawieramy jednak w trybie tradycyjnym, czyli przy fizycznej obecności obu stron. Coraz częściej możemy zrobić zakupy poprzez sklepy i platformy internetowe, a także zamówić usługę przez telefon, sms lub mail. Proces ten nazywamy zawarciem umowy na odległość. Nie jesteśmy fizycznie obecni w miejscu zakupu, ale wykorzystujemy do tego celu środki porozumiewania się na odległość. Przedsiębiorstwo przygotowuje zorganizowany system zawierania umów bez fizycznej obecności klienta oraz zbiór zasad i procedur, przedstawionych w regulaminie i umowie. Konsumenci decydując się na tego typu transakcję, podejmują decyzję na odległość.

Innym rodzajem umowy jest ta zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa. Oznacza to, że decyzję o zawarciu umowy podejmujemy nie w siedzibie firmy, a w innym miejscu, ale z fizycznym kontaktem jej reprezentanta. O takiej umowie możemy mówić na przykład, gdy:

 • prezentacja produktów odbyła się w lokalu konsumenta lub wynajętej do tego celu sali hotelowej;
 • zakupu produktów dokonano podczas wycieczki, na której to towar został przedstawiony klientowi;
 • kontakt indywidualny oraz osobisty z konsumentem miał miejsce poza lokalem, ale umowa została w nim zawarta.

Najczęściej umowy zawarte poza lokalem przedsiębiorcy dotyczą transakcji z akwizytorami w mieszkaniu konsumenta lub podczas prezentacji ulicznej. Ważny jest tu fakt, że podjęcie decyzji zakupowej odbywa się przez zaskoczenie, klient nie szuka towaru lub usługi. Nie ma możliwości porównania ofert oraz gwarancji, że sprzedawca ma pełnomocnictwo od konkretnego przedsiębiorcy.

Umowa zawarta przez Internet

Wraz z rozwojem Internetu przed konsumentami otworzyły się nowe możliwości. Możemy swobodnie dokonywać zakupów produktów fizycznych i wirtualnych, zawierać umowy dotyczące usług telekomunikacyjnych i edukacyjnych, a także brać szybkie pożyczki przez Internet. Wystarczy wypełnić konkretny formularz, uiścić opłatę od razu lub w wyznaczonym terminie, a następnie czekać na produkt lub wykonanie usługi. Umowa zawarta przez Internet jest tak samo wiążąca, jak ta zawierana osobiście.

Umowa zawarta przez telefon/sms

Innym sposobem na zawarcie umowy na odległość jest zrobienie tego za pośrednictwem telefonu lub wiadomości sms. Oferta przedstawiana jest przez telefon podczas rozmowy, która jest nagrywana. Po odczytaniu treści umowy i naszej akceptacji jej warunków, dokonujemy transakcji. W większości przypadków po takim kontakcie wysyłana jest również wiadomość email, w celu potwierdzenia naszej decyzji. Umowę możemy zawrzeć także przez wiadomość tekstową, np. płacąc za film sms’em lub potwierdzając chęć dołączenia do programu lojalnościowego.

Umowa zawarta przez e-mail

Umowy możemy zawierać również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli zostaną przedstawione nam konkretne warunki, na które w sposób jasny i zrozumiały przystaniemy za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, wtedy mamy do czynienia z umową zawartą przez e-mail. Możemy też wypełnić stosowny formularz, którego odesłanie będzie równoznaczne z akceptacją warunków. Ta forma umowy, zgodnie z literą prawa, uznana jest za wiążącą.

Umowa zawarta przez kuriera

Decydując się na usługi przez Internet lub telefon, których ostateczną formą potwierdzenia będzie przedstawienie dowodu osobistego, możemy skorzystać z pomocy kuriera. To on przywiezie do naszego mieszkania lub biura stosowne dokumenty, które musimy podpisać. Sprawdzi też poprawność danych i zadba o ich doręczenie do nadawcy. Umowa zawarta przez kuriera zawierana jest na odległość, ponieważ nie jest on stroną umowy.

Kiedy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość?

Aby móc mówić o umowie zawartej na odległość, muszą zostać spełnione trzy warunki:

 • umowa została zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość;
 • klient i przedsiębiorca nie są fizycznie obecni podczas zawierania umowy;
 • wykorzystano środki porozumiewania się na odległość.

Jeśli powyższe warunki zostały spełnione, konsument może odstąpić od umowy nawet bez podawania przyczyny. Określa się to mianem „prawa do namysłu”, które umożliwia klientowi zapoznanie się z produktem lub usługą i ponowne rozważenie racjonalności zakupu. Od umowy możemy odstąpić także wtedy, gdy towar jest wadliwy lub niezgodny z opisem przedstawionym na stronie internetowej lub przez konsultanta. Ważne jest jednak to, że mamy ściśle określony termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

Kiedy konsument ma prawo do zwrotu towaru>>

W jakim terminie można odstąpić od umowy zawartej na odległość?[1]

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni kalendarzowych, a w sytuacji, gdy sprzedawca nie poinformuje go o tym prawie – termin wydłuża się do 12 miesięcy. Kiedy w takim razie powinniśmy rozpocząć moment biegu wspomnianych 14 dni? Wszystko zależy od charakteru zawartej transakcji:

 • sprzedaż pojedynczego produktu – termin liczymy od doręczenia klientowi towaru;
 • zakup wielu towarów – czas zwrotu liczy się od dostarczenia konsumentowi ostatniej części zamówienia;
 • regularne dostarczanie towaru – bieg terminu rozpoczyna się od daty otrzymania pierwszej rzeczy;
 • umowa dotycząca usługi – termin liczymy od dnia zawarcia umowy.

Aby dokonać zwrotu towaru należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy powinniśmy zwrócić towar przedsiębiorcy w ciągu 14 dni. Warto wiedzieć, że przedsiębiorca również ma 14dni na to, by zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Może jednak wstrzymać się do momentu, gdy towar zostanie mu dostarczony fizycznie i dopiero od momentu odebrania zacząć liczyć dwa tygodnie.

Oświadczenie lub wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość – jakie informacje zawrzeć?[2]

Ustawa nie określa dokładnej formy oświadczenia – można je złożyć na piśmie, odręcznie lub za pomocą specjalnego formularza, a następnie złożyć osobiście w lokalu przedsiębiorcy, wysłać listem poleconym lub przez Internet (np. formularz, strona internetowa, email).

Ważne jest jednak to, by na oświadczeniu o odstąpieniu od umowy znalazła się:

 •  data i miejsce złożenia,
 •  dane osobowe odstępującego od umowy;
 •  dane firmy z która zawarliśmy umowę;
 •  treść oświadczenia;
 •  odręczny podpis osoby składającej oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, w razie złożenia oświadczenia osobiście albo za pośrednictwem poczty.

oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość wzór
Wersja PDF

Kiedy nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość?[3]

Nie zawsze mamy jednak możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Można wskazać kilka takich przypadków:

 • usługa została wykonana za wyraźną zgodą konsumenta – jeśli został on poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego wykonaniu straci prawo do odstąpienia;
 • cena lub wynagrodzenie zależne jest od wahań na rynku finansowym – przedsiębiorca niema możliwości wpływu na ostateczną kwotę, która zależna jest od np. zmiany wartości waluty lub surowca;
 • produkt z krótkim terminem przydatności – towar ulega szybkiemu zepsuciu się i nie nadaje się do użycia;
 • towar jest nieprefabrykowany – przedsiębiorca wykonuje produkt wg specyfikacji dostarczonej przez klienta, dopasowanej konkretnie do jego potrzeb;
 • towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu – rozpakowanie opakowania jest jednoznaczne z brakiem możliwości zwrotu ze względów higienicznych i ochrony zdrowia lub jest to nagranie dźwiękowe, wizualne lub program komputerowy, nie można ich zwrócić, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • produkt jest częścią całości – towar, który chcemy zwrócić został nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;
 • dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • napoje alkoholowe, których cena zależy od rynku finansowego – zakup napojów alkoholowych dostarczanych po upływie 30 dni, na których ostateczną cenę przedsiębiorca nie ma wpływu;
 • aukcje publiczne – z wyłączeniem tych zawartych za pośrednictwem serwisów aukcyjnych;
 • usługa na wyraźne żądanie konsumenta – na wyraźne żądanie klienta w celu pilnej naprawy lub konserwacji sprzętu;
 • usługi hotelarskie, przewozowe, wypoczynkowe, czy sportowe – jeśli w umowie zostało znaczony dzień lub okres świadczenia usługi;
 • treści cyfrowe na nośnikach materialnych – gdy świadczenie rozpoczęło się na wyraźną zgodę klienta przed upływem określonego terminu odstąpienia i po poinformowaniu go o tym fakcie przez przedsiębiorcę.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ