składanie pitu po terminie

Jak złożyć PIT po terminie? Czynny żal – wzór i porady

Istnieje mnóstwo przyczyn, dla których nawet najbardziej skrupulatna osoba może spóźnić się z rozliczeniem PIT-u. Niezłożenie PIT-u w terminie oraz brak wpłaty należnego podatku może wiązać się z nałożeniem na podatnika kary finansowej. Co możesz robić, aby tego uniknąć? Z pomocą przychodzi ci tak zwany czynny żal.

 

Pożyczka Vivus

 

Czynny żal – czym jest i co mi daje?

 

Z perspektywy prawnej czynny żal to dobrowolne poinformowanie odpowiedniego organu o tym, że popełniliśmy wykroczenie lub przestępstwo. Dzięki temu można uniknąć kary. Aby taka deklaracja była ważna, musi wiązać się z dobrowolnym zaniechaniem czynu lub zapobieżeniem jego skutkowi.

Jak to wygląda w praktyce w kontekście niezłożonej deklaracji PIT? Gdy nie rozliczysz swojego podatku na czas, musisz poinformować o tym urząd skarbowy, najlepiej na piśmie, dołączając wypełnioną deklarację PIT.

 

Kiedy można go zastosować?

 

Co, jeśli zbliża się termin złożenia PIT, a ty masz już poważne podstawy, aby sądzić, że nie zdążysz złożyć rozliczenia na czas? Niestety nie masz możliwości złożenia czynnego żalu z góry. Zgodnie z prawem, najpierw musi mieć miejsce czyn zabroniony, a dopiero potem można powiadomić odpowiednią instytucję o jego popełnieniu.

Dlatego jeśli zostało ci jeszcze kilka dni do końca kwietnia, postaraj się mimo wszystko złożyć rozliczenie. Jeśli ostatni dzień kwietnia przypada w niedzielę i 1 maja jest świętem, ostateczny termin złożenia deklaracji przesuwa się na drugi dzień maja. Zyskujesz więc aż dwa dodatkowe dni na rozliczenie się z fiskusem. Jeśli nie masz czasu wybrać się do urzędu, wyślij dokument listem poleconym lub rozlicz PIT przez Internet.

 

Muszę wysłać PIT po terminie. Jak prawidłowo złożyć czynny żal?

 

Aby czynny żal był ważny, musi spełniać kilka warunków:

 • Po pierwsze, należy złożyć go do naczelnika urzędu skarbowego, zanim pracownik urzędu skontaktuje się z tobą, żądając wyjaśnień w sprawie niezłożonej deklaracji. A zatem liczy się każda chwila.
 • Po drugie, w piśmie musi znaleźć się także uzasadnienie braku dostarczenia PIT-u na czas.
 • Po trzecie i najważniejsze – czynny żal nie zwalnia cię w żaden sposób z uregulowania zaległej płatności. Musisz wpłacić do urzędu należność wraz z odsetkami.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy z wyliczeń wynika, że nie masz do zapłacenia żadnego podatku. W takim wypadku wystarczy samo złożenie PIT. Warto wiedzieć, że jeśli urząd skarbowy nie uzna naszego czynnego żalu za ważny, nie mamy możliwości odwołania się od tej decyzji.

 

Co powinno zawierać składane pismo?

 

Czynny żal, powinien przede wszystkim zawierać:

 • dane adresata, czyli naczelnika urzędu skarbowego,
 • dane osoby, która przyznaje się do popełnienia wykroczenia,
 • należy podać charakter popełnionego czynu (w tym wypadku wystarczy napisać, że czynny żal dotyczy niezłożenia PIT-u) oraz jego okoliczności,
 • powinna znaleźć się informacja o osobach współpracujących z nami w popełnieniu czynu – przypadku braku złożenia PIT-u przeważnie piszemy, że takich osób nie było,
 • trzeba też koniecznie zaznaczyć, że w ramach naprawienia czynu dołączamy wypełnione rozliczenie PIT oraz regulujemy należny podatek,
 • można podać termin, w jakim zobowiązujemy się tego dokonać.

 

czynny żal wzór

 

Co mi grozi, jeśli nie złożę czynnego żalu w związku z niezapłaceniem podatku?

 

Brak złożenia deklaracji podatkowej i brak zapłacenia należnego podatku może kwalifikować się jako wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe. Wszystko zależy od wysokości podatku, którego nie zapłaciłeś.

 • Jeśli jego wartość nie przekracza pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 10 000 złotych, wówczas twój czyn kwalifikuje się jako wykroczenie skarbowe.
 • Jeśli natomiast nie złożyłeś deklaracji PIT i nie uiściłeś podatku o wartości przekraczającej 10 000 złotych, oznacza to, że popełniłeś przestępstwo skarbowe.

Kara za wykroczenie skarbowe wynosi (stan na rok 2017):

 • minimalnie 200 złotych,
 • maksymalnie może sięgać aż 40 000 złotych.

Z kolei kara za przestępstwo skarbowe wynosi (stan na rok 2017):

 • minimalnie 666,60 złotych,
 • najwyższa nawet 19 198 080 złotych.

Przestępstwo skarbowe może być karane także pozbawieniem wolności. Warto zatem pamiętać o możliwości złożenia czynnego żalu, który, o ile zostanie szybko dostarczony, uchroni nas przed karą*.

 

Szybka pożyczka

 

Informacje zawarte w artykule aktualne na dzień 8.03.2017

Podstawa prawna:

Kodeks karny skarbowy

Art. 16. § 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

 • 2. Przepis § 1 stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym (…)

* Na podstawie: http://biznes.interia.pl/podatki/news/wyzsze-kary-za-przewinienia-skarbowe-w-2017-r,2434404,4211