500 plus pierwsze dziecko

500 plus na pierwsze dziecko – nowe przepisy 2019

Program 500+ od lipca 2019 r. wkracza w nową fazę. Niektóre jego zasady zostały doprecyzowane, inne zmienione. Najważniejszą modyfikacją jest jednak to, że teraz 500+ przysługuje również na pierwsze dziecko.


Komu przysługuje 500+ na dziecko według najnowszych przepisów?

Katalog osób, które mogą wystąpić o świadczenie w ramach programu 500+, jest dość szeroki. Przede wszystkim o pieniądze mogą ubiegać się matka lub ojciec dziecka. Takie świadczenie otrzyma jednak również opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która rzeczywiście sprawuje opiekę nad dzieckiem, na przykład babcia czy ciocia – o ile wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.

Poza tym na 500+ mogą liczyć opiekunowie prawni dziecka oraz w niektórych przypadkach również dyrektor domu pomocy społecznej. Program nie wyklucza również rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, a także interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Rodzice po rozwodzie – kto otrzyma 500 plus na dziecko z niepełnej rodziny?

Wiele osób ubiegających się o 500+ pyta, kto otrzyma świadczenie w sytuacji, gdy rodzice dziecka się rozwiedli. Przepisy regulują to zagadnienie. W takiej sytuacji pieniądze otrzyma ten rodzic, który mieszka z dzieckiem i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko. Jeżeli natomiast rodzice równomiernie podzielili się obowiązkiem utrzymania dziecka, a zatem sprawują opiekę naprzemienną, mogą złożyć wniosek o 500+ niezależnie od siebie. Każdy z nich otrzyma wtedy połowę należnego świadczenia, czyli co do zasady 250 zł.

Gdzie i kiedy należy składać wniosek o 500+ na pierwsze dziecko?

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nieco zmodyfikowane zasady składania wniosków o przyznanie 500+. Obecnie można to zrobić na cztery sposoby.

  • Po pierwsze poprzez rządowy portal Emp@tia.
  • Po drugie za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej (czyli poprzez stronę internetową swojego banku). Informacje o bankach, które biorą udział w projekcie, znajdziesz na stronie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Po trzecie za pośrednictwem portalu PUE ZUS.
  • Po czwarte natomiast tradycyjną drogą, czyli w formie papierowej.

Trzy pierwsze sposoby dostępne są już od 1 lipca. Żeby z nich skorzystać, trzeba posiadać profil zaufany lub nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną oraz czytnik pozwalający na odczytanie z niego informacji. Założenie profilu zaufanego jest szybkie i darmowe, warto to zrobić, bo dzięki temu można również załatwiać inne urzędowe sprawy.

Składając wniosek o 500+ przez Internet, trzeba pamiętać o bezpieczeństwie i uważać na przestępców, którzy mogą chcieć wyłudzić nasze dane. Należy korzystać tylko z oficjalnych stron internetowych i nie dawać się naciągnąć pośrednikom, którzy oferują pomoc w składaniu wniosków.

Papierowe wnioski będą z kolei przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r. Lepiej złożyć wniosek jak najszybciej, ponieważ jeżeli zdążymy przed 30 września 2019 r. otrzymamy świadczenie z wyrównaniem (od 1 lipca 2019 r.). Późniejsze złożenie podania będzie skutkowało tym, że świadczenie dostaniemy od miesiąca złożenia wniosku – a więc pieniądze za poprzednie miesiące przepadną.

Jak złożyć wniosek o świadczenia na dziecko drogą tradycyjną?

Jeżeli forma elektroniczna nie jest dla nas wygodna, od 1 sierpnia 2019 r. będzie możliwe złożenie wniosku w wersji papierowej. Dokument do wydruku można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dokument ten należy przesłać listem poleconym na adres właściwej gminy (gminy miejsca zamieszkania wnioskodawcy) albo złożyć osobiście w biurze podawczym urzędu.

Jak złożyć wniosek o 500+?

Kiedy należy złożyć wniosek o świadczenie 500+ na nowo narodzone dziecko?

Co do zasady świadczenie 500+ przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Mając jednak na względzie trudny dla rodziców początkowy okres życia małego człowieka, ustawodawca wydłużył termin składania podań aż do 3 miesięcy po narodzinach. Oznacza to zatem, że jeżeli dziecko urodziło się w sierpniu, to rodzice mają czas do listopada, aby skorzystać ze świadczenia z wyrównaniem od dnia urodzin.

Jakie dokumenty są potrzebne, żeby uzyskać świadczenie?

Do 1 lipca 2019 r. 500+ na pierwsze dziecko otrzymywali tylko ci rodzice lub opiekunowie, którzy nie przekraczali określonego progu dochodowego. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie to otrzyma jednak każde dziecko, niezależnie od zamożności rodziny, dlatego wnioski o 500+ zostały uproszczone. Rodzice nie muszą już dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Dodatkowym udogodnieniem jest to, że mogą złożyć jeden formularz, aby ubiegać się o świadczenie dla wszystkich swoich dzieci (lub formularz z załącznikiem, jeżeli liczba dzieci przekracza 4).

Kiedy można spodziewać się wypłaty świadczenia w ramach programu 500 plus?

Urzędnicy szacują, że na pieniądze trzeba będzie poczekać nie dłużej niż dwa miesiące. Ktoś, kto złożył podanie w okresie od początku lipca do końca sierpnia, najprawdopodobniej otrzyma 500+ najpóźniej do 31 października 2019 r. Z kolei ten, kto wystąpi z wnioskiem we wrześniu 2019 r., dostanie pieniądze do 30 listopada 2019 r.

Jak długo będzie wypłacane 500+?

Nowelizacja przepisów w zakresie 500+ spowodowała wydłużenie okresu ważności złożonych wniosków. Dzięki temu osoby, które wystąpią z podaniem po 1 lipca 2019 r., będą otrzymywały pieniądze aż do 31 maja 2021 roku. To bardzo komfortowe dla rodziców, ponieważ nie będą musieli ponownie składać podania w 2020 r.