Powrót
10.12.2018

Blokada środków na rachunku bankowym

Blokada środków na rachunku bankowym
Autor
Anna Dobrzanska

Blokada środków na rachunku bankowym to stan, w którym posiadacz konta nie może wypłacić określonej części lub całości swoich zasobów. Przyczyną blokady może być np. egzekucja komornicza, zaprzestanie spłacania kredytu.Kiedy bank może zablokować środki na koncie? Tak naprawdę bank to jedynie wykonawca działania. O blokadzie decydują inne instytucje, którym dłużnik jest winny pieniądze, np. US, ZUS.Jeśli chodzi o egzekucje komornicze, maksymalna kwota, jaką może zająć komornik, nie powinna przekroczyć 50% wynagrodzenia (w przypadku umowy o pracę) lub 60% w przypadku długów alimentacyjnych.Komornik zmuszony jest także zostawić dłużnikowi do dyspozycji kwotę równą wysokości minimalnej płacy krajowej. W przypadku rent i emerytur suma ta nie może być niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.Ważną informacją jest to, iż pewne świadczenia nie mogą zostać zajęte przez komornika. Mowa m.in. o:

  • świadczeniach alimentacyjnych,
  • dodatkach pielęgnacyjnych,
  • dodatkach rodzinnych.

Zwolnienie środków na rachunku może nastąpić po rozwiązaniu kłopotów finansowych, kiedy zaległości zostaną uregulowane, a bank otrzyma odpowiednie pismo, zezwalające na zwolnienie określonej kwoty. Taki dokument wysyła organ, który zdecydował o blokadzie środków np. komornik sądowy albo urząd skarbowy.

No items found.

Całkowita kwota pożyczki 1000 zł
Całkowita kwota do spłaty 1000 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, www.vivus.pl/61, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 01.07.2022 r.

Najnowsze porady

CHCĘ POŻYCZKĘ