Przesuń termin spłaty Twojej pożyczki.

Nie zmarnuj szansy!

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy niepowtarzalną ofertę „Dodatkowe Przedłużenie 8%”

Jak z niej skorzystać?

  1. Zaloguj się na swój Profil Klienta,
  2. Po zalogowaniu, na Twoim profilu zobaczysz możliwość dodatkowych 30 dni na spłatę pożyczki w bardzo atrakcyjnej cenie 8% od wartości pożyczonej kwoty.
  3. Nie zwlekaj z wpłatą! Promocja jest ograniczona czasowo! Czas trwania promocji znajdziesz w wiadomości email wraz z przesłaną ofertą.
  4. W trakcie Trwania promocji dokonaj opłaty za przedłużenie terminu spłaty pożyczki i ciesz się dodatkowymi 30 dniami na jej spłatę.

Regulamin promocji „Dodatkowe przedłużenie 8%” znajdziesz

TUTAJ

Wzięcie udziału w Promocji jest uzależnione od łącznego spełnienia przez Uczestnika następujących warunków:

a) otrzymanie od Organizatora wiadomości e-mail z informacją o Promocji;

b) uiszczenie w Czasie trwania Promocji na rzecz Organizatora Opłaty za Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki w wysokości, o której Uczestnik uzyskał informację od Organizatora telefonicznie lub mailowo lub na Profilu Klienta. Wpłata musi być zaksięgowanana koncie Organizatora najpóźniej w 30 dniu liczonym od ostatecznego Terminu Spłaty Pożyczki.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem (22) 133 38 96, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 19:00.

Opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą operatora.

Zaloguj SIę

Organizatorem Promocji pt. „Dodatkowe przedłużenie 8%” jest Soonly Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418977, NIP 525-253-13-20, Regon 146101268, kapitał zakładowy w wysokości 40 019 100 PLN.  Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.


Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 319,14% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 6100 zł; całkowita kwota do zapłaty 6862,50 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 20,5%; całkowity koszt pożyczki 762,50 zł (prowizja 659,72 zł, odsetki 102,78 zł); umowa na 30 dni. Stan na 04.04.2023r.