Przesuń termin spłaty Twojej pożyczki.

Nie zmarnuj szansy!

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy niepowtarzalną ofertę „Dodatkowe Przedłużenie 4%”

Jak z niej skorzystać?

  1. Zaloguj się na swój Profil Klienta,
  2. Po zalogowaniu, na Twoim profilu zobaczysz możliwość dodatkowych 30 dni na spłatę pożyczki w bardzo atrakcyjnej cenie 4% od wartości pożyczonej kwoty.
  3. Nie zwlekaj z wpłatą! Promocja jest ograniczona czasowo! Czas trwania promocji znajdziesz w wiadomości email wraz z przesłaną ofertą.
  4. W trakcie Trwania promocji dokonaj opłaty za przedłużenie terminu spłaty pożyczki i ciesz się dodatkowymi 30 dniami na jej spłatę.

Regulamin promocji „Dodatkowe przedłużenie 4%” znajdziesz

TUTAJ

Wzięcie udziału w Promocji jest uzależnione od łącznego spełnienia przez Uczestnika następujących warunków:

a) otrzymanie od Organizatora wiadomości e-mail z informacją o Promocji;

b) uiszczenie w Czasie trwania Promocji na rzecz Organizatora Opłaty za Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki w wysokości, o której Uczestnik uzyskał informację od Organizatora telefonicznie lub mailowo lub na Profilu Klienta. Wpłata musi być zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej w 30 dniu liczonym od ostatecznego Terminu Spłaty Pożyczki.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem (22) 133 38 96, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 19:00.

Opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą operatora.

Zaloguj SIę

Organizatorem Promocji pt. „Dodatkowe przedłużenie 4%” jest Soonly Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dlam.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418977, NIP 525-253-13-20, Regon 146101268, kapitał zakładowy w wysokości 40 019 100 PLN. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.


Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnejVivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 313,58% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 5400 zł; całkowita kwota do zapłaty 6068,34 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 19%; całkowity koszt pożyczki 668,34 zł (prowizja 584,01 zł, odsetki 84,33 zł); umowa na 30dni. Stan na 07.09.2023 r.

.