• Opowiedz swoim znajomym o Vivus.pl
  • Pamiętaj, że musisz najpierw uzyskać zgodę od swojego znajomego, na przesłanie zaproszenia
  • Wpisz adres e-mail lub numer telefonu znajomego, któremu polecasz pożyczkę w Vivus.pl
  • Pamiętaj, że prześlemy zaproszenie w Twoim imieniu
  • Otrzymujesz od nas 30 zł za każdego znajomego, który weźmie od nas pożyczkę

Im więcej znajomych się zarejestruje tym więcej możesz zarobić!

Jeżeli np. zaprosisz 5 znajomych, którzy wezmą pożyczkę w Vivus.pl otrzymasz na swoje konto bankowe aż 150 zł.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj dodatkowe informacje o systemie bonusowym.

Wprowadź e-mail albo nr tel. komórkowego znajomego: